Usnadnit ostravským domácnostem třídění odpadu a zapojit do něj i ty, kteří dosud házeli všechen odpad do jednoho koše. To jsou důvody, proč společnost OZO Ostrava na začátku prázdnin rozjela speciální kampaň a lidem rozdávala tašky na tříděný odpad.

Prvotní bleskový průzkum ukázal, že akce měla smysl a nápad se lidem zalíbil.

„Koncem července jsme mezi Ostravany provedli rychlou anketu spokojenosti. Přestože vzorek respondentů nebyl dostatečně reprezentativní, i tento bleskový průzkum nám přinesl zajímavé informace. Zjistili jsme například, že více než dvě třetiny oslovených Ostravanů, kteří tašky obdrželi, je k separaci skutečně používají a odpad třídí," sdělila Vladimíra Karasová, mluvčí OZO Ostrava, s tím, že lidé ocenili vzhled tašek, jejich velikost i kvalitu materiálu. „Sedmnáct procent dotázaných by pak uvítalo, kdyby byly separační tašky větší," doplnila Karasová.

Zhruba patnáct procent lidí přiznalo, že třídit odpad začali až poté, co dostali soupravu tašek. Mezi nimi i osmadvacetiletá Pavla. „Byla jsem prostě líná odpad rozdělovat. Tašky se mi moc líbily a okamžitě jsem je začala používat. A stejně to mají i mí sousedé," říká mladá žena.

Průzkum ale také ukázal, že téměř třicet procent ze sto třiceti devíti dotázaných tašky nevyužívá k třídění, ale k nakupování.

„Dvě třetiny lidí je využívají k třídění, jedna třetina pak tašky má doma, ale nepoužívá je vůbec," doplnila Karasová.

O kolik procent se díky taškám zvýšilo množství vytříděného odpadu, bude vědět OZO nejdříve až za rok.

„S odstupem několika měsíců, pravděpodobně v listopadu, však máme v plánu uspořádat rozsáhlejší dotazníkový průzkum, abychom zjistili, jestli lidem tašky třídění odpadu usnadnily, případně jaké procento z nich k třídění přivedly. To, jestli a o kolik procent se zvýší produkce vytříděného odpadu v Ostravě, však budeme schopni vyhodnotit nejdříve za rok, a to proto, že množství a složení odpadu se liší i podle ročního období. Věříme ale, že v meziročním srovnání bude nárůst vytříděného odpadu znát."

Roznos tašek provázely problémy

Tašky na tříděný odpad zavěšovali distributoři na kliky bytů nebo branek u rodinných domů. Do všech domácností se ale nedostaly. Dříve než si je lidé stačili vyzvednout, někdo jim je z kliky sebral.

„Naším záměrem bylo doručit tašky do všech ostravských domácností. To se nám úplně stoprocentně nepovedlo, respektive v některých lokalitách byly tašky ve větší míře z klik obyvatel bytů odcizeny. Pokud jsme tuto skutečnost včas zjistili, byl v průběhu června a července v domě proveden druhý roznos tašek. Někteří Ostravané si také sami náhradní set tašek vyzvedli přímo v naší společnosti," řekl ředitel společnosti OZO Ostrava Karel Belda. Dodal, že lidé si pro tašky mohou přijít až do konce srpna. „Náhradní set tašek si mohou zdarma vyzvednout v provozovnách OZO v Kunčicích nebo ve sběrném dvoře v Porubě," uzavřel Karel Belda.