PES posílá letos svým pětkrát zaštěknutým signálem zavedený průběh tradiční sbírky k ledu. Ve slezské metropoli tím zmrazil nejenom oblíbený Tříkrálový průvod s velbloudicí Šemi, ale i řadu dalších doprovodných akcí pro koledníky a vedoucí skupinek. Sbírku, začínající 1. ledna, navíc prodlužuje až do do 24. ledna.

Na webu www.trikralovasbirka.cz mohou zájemci zhlédnout online požehnání a prostřednictvím odkazu i přispět do virtuálních kasiček, tedy jednotlivým Charitám, které si vyberou. Je zde také k vidění schéma PES, platné pro koledníky.

Jak bude koleda probíhat například probíhat v Opavě? Koledníkům bude s účastí biskupa Martina Davida požehnáno v úterý 5. ledna od 17 hodin před opavskou konkatedrálou.

„Do konce pátého stupně nebudou koledníci chodit vůbec a pokud se stupeň do 24. ledna změní na čtvrtý, bude hlavně obyvatele rodinných domků navštěvovat buď jeden dospělý koledník, nebo nezletilý s doprovodem dospělé osoby," přibližuje neobvyklý průběh "tříkrálovky" předseda Charity Opava Ivo Mludek.

Zájemci, kteří se návštěvy koledníků nedočkají, mají další dvě možnosti. Svůj příspěvek mohou vložit do pokladniček v prodejnách Tempo, v některých provozovnách Hruška a v mnoha opavských lékárnách.

Tato místa budou v Opavě i v okolních obcích viditelně označena plakáty s logem Tříkrálové sbírky. Druhou možností bude zaslání příspěvku na opavský účet Tříkrálové sbírky s číslem 66008822/0800 a variabilním symbolem 77708012.

Letošní výnosy z Tříkrálové sbírky se znovu dostanou k těm, kteří je skutečně potřebují. „Slouží nemocným seniorům i lidem, kterým terénní služby pomáhají v jejich domácím prostředí. K tomu potřebujeme pořízení osobního automobilu na CNG a rovněž i zdravotnický a ochranný materiál,“ konstatuje ředitel Charity Opava Jan Hanuš.

Výtěžek bude určen též lidem s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním v charitní sociálně terapeutické dílně Radost.

Aktuální informace s veškerými platnými pokyny poskytne zájemcům v této době, bohaté na zvraty, web www.charitaopava.cz nebo Facebook Charity Opava.

K TÉMATU
Vloni nasbíralo přes 1 400 koledníků z více než třiceti tisíc navštívených domácností na Opavsku celkem 2 440 484 korun. Opavská Charita za ně mohla podpořit své terénní služby - charitní ošetřovatelskou službu, charitní pečovatelskou službu a mobilní hospic Pokojný přístav. Dary ze sbírky umožnily pořízení polohovacích postelí, invalidních vozíků, kyslíkových koncentrátorů a dalšího zdravotnického i ochranného materiálu.
„Získané peníze nám pomohly i k dokončení přestavby a přestěhování chráněných dílen s více než 160 různě handicapovanými zaměstnanci a umožnily nám dílčí úpravy ve stacionáři Mraveneček, který pomáhá mladým lidem s těžkým tělesným nebo mentálním postižením. Zbylo i na stavební úpravy charitního střediska pro lidi v krizi Naděje," přibližuje Jan Hanuš využití loňského výtěžku.

Online pokladničky v kraji, kam přispět?

Číslo účtu je vždy stejné – 66008822/0800. Mění se však variabilní symbol (VS):

Charita Odry – VS 77708011

Charita Nový Jičín – VS 77708019

Charita Studénka – VS 77708015

Charita Kopřivnice – VS 77708009

Charita Frenštát pod Radhoštěm – VS 77708003

Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra – VS 77708013

Charita Český Těšín – VS 77708002

Charita Bohumín – VS 77708001

Charita Opava – VS 77708012

Charita Hlučín – VS 77708005

Charita Hrabyně – VS 77708014

Charita Frýdek-Místek – VS 77708004

Charita Třinec – VS 7708018

Charita Jablunkov – VS 77708007

Charita Krnov – VS 77708010

Charita sv. Martina (Bruntálsko) – VS - 77708020