"Do provozu bude uvedena 30. června," připomněla mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová s tím, že pro MHD bude průjezdná od zítřejšího poledne, pro ostatní mezi 10. a 14. hodinou.

Cílem celé stavby v centru Ostravy bylo ve dvou etapách zrekonstruovat estakádu na Českobratrské ulici (II/479), kterou tvoří patnáct mostů, přilehlé úseky této frekventované ulice, veřejné osvětlení, trolejové vedení a přeložky sítí.

Drastické následky neohlášených nebo nesprávně vykonávaných senosečí.
Myslivci z Ostravska se snaží zabránit masakrům při senosečích

Celkové náklady financované převážně evropskými fondy, Moravskoslezským krajem, městem Ostravou a státem se pohybují okolo 259 milionů korun včetně DPH. U obou etap zhotovitel, společnost STRABAG, dodržel termín realizace.

Estakáda Bazaly
Celkové náklady:
cca 259 mil. Kč
Dotace EU + stát: 209 mil. Kč
Moravskoslezský kraj: cca: 30 mil. Kč
Statutární město Ostrava: cca: 19,5 mil. Kč

„Technický stav mostů byl špatný, protékaly mostní závěry, narušeny byly betonové konstrukce, ty ocelové byly zrezivělé. Celé území je poddolované, což je špatně pro nosné konstrukce mostů. Museli jsme je proto výškově upravovat. Pokud bychom k rekonstrukci estakády nepřistoupili, museli bychom ji poměrně brzy zavřít. I přes nemalé finanční náklady a nepohodlí občanů po dobu rekonstrukce - za trpělivost, pochopení a disciplinovanost jim děkuji, šlo velmi důležitou stavbu, která odstranila vážný problém. Díky ní tu řidiči stavbaře na dlouhou dobu neuvidí. Garantuji jim komfortní a bezpečnou jízdu v této části krajského města,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Dodal, že po odkrytí jednotlivých vrstev konstrukce mostů se ukázalo, že některé jsou mnohem více opotřebovanější, než se předpokládalo.

Ve Vsetíně slavnostně otevřeli ve čtvrtek 25. června 2020 nové náměstí Jarmily Šulákové.
VIDEO: Ve Vsetíně mají nové náměstí Jarmily Šulákové

„Mostní pole bylo popraskané, stejně tak železobetonová deska nájezdové rampy, vzpříčené bylo ložisko a další. Rozdíl byl i mezi historickou dokumentací a realitou. Některé prvky byly původně budovány jako pokusné atypické, neodpovídaly podkladům, ze kterých se vyhotovovala projektová dokumentace pro provádění stavby. S tím vším se musel zhotovitel i projektant společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava v průběhu výstavby vypořádat. Zvládli to dobře a v termínu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.