Jakým způsobem Ostrava oživuje veřejný prostor a podporuje místní komunity?

Kolik projektů již bylo podpořeno a jaká je celková výše finanční podpory?

Jaký unikátní projekt vznikl na Černé louce a kdo za ním stojí?

Zájemci o finance mohou žádat i nyní, poslední 6. výzva v rámci 6. ročníku je definována termínem 5. srpna 2024 (včetně). Podmínkou projektu je aktivní zapojení veřejnosti do jeho přípravy, samotné realizace i následné udržitelnosti. Provedení i údržba jednotlivých projektů je založena na dobrovolnické práci. Dotační program Tvoříme prostor je vlajkovým projektem strategického plánu rozvoje města Ostravy pod značkou fajnOVA, pomáhá vytvářet bohatší městské prostředí na komunitní aktivity a participaci obyvatel na občanském životě.

Jedním z desítek podpořených projektů je i unikátní venkovní co-workingový prostor Ecomodul – hybridní kontejner, umístěný vedle dětského hřiště na Černé louce. „Projekt je zajímavým pilotním počinem, který může posloužit jako inspirace pro ostatní, jakým způsobem lze trávit čas ve veřejném prostoru, tedy i pracovat v příjemném venkovním prostředí. Velmi pozitivně vnímám, že tento ekologický co-workingový modul poslouží nejen k estetizaci veřejného prostoru, ale rovněž k jeho funkčnímu a inovativnímu využití,“ říká náměstkyně primátora Hana Tichánková, garantka a předsedkyně hodnotící komise dotačního programu Tvoříme prostor.

Ecomodul je vybaven solárními panely zajišťujícími přístup k elektřině a Wi-Fi, což umožňuje nejen pracujícím rodičům a maminkám na mateřské dovolené efektivně využívat čas na čerstvém vzduchu a v přírodě. Projekt byl podpořen částkou 499 000 korun. Žadatelem o dotaci byla nezisková organizace Koutek světa pro děti z. s., vedená herečkou Kristýnou Leichtovou. Zmíněný projekt vznikl ve spolupráci se stavební skupinou HSF System, která zajistila výrobu ecomodulu včetně finanční podpory zajišťující soběstačnost outdoorového co-wokingového místa. Inovativní projekt OUTDOOR CO-WORKING podporuje ekologický způsob života a klade důraz na udržitelnost a inovaci.

Zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili finanční podporu z dotačního programu Tvoříme prostor pro další čtyři projekty za bezmála 1,6 milionu korun. Dvě zahrady mateřských škol budou doplněny o mobiliář, přibyde interaktivní přírodní herna ke společnému setkávání u základní školy a rozšířen bude i prostor farní zahrady.

V zahradě Mateřské školy Slavíkova v Porubě bude vybudován komunitní prostor pro rodiny a přátele spolku Veselá školička. Areál bude dovybaven lavičkami, vysázeny budou ovocné keře pro děti. Zahrada bude ve stanovené době přístupná veřejnosti. Zahradu Mateřské školy Makovského v Porubě doplní altán, sousedské domečky i herní prvek k rozvíjení pohybových a koordinačních dovedností dětí. V prostoru budou umístěny i lavičky a ohniště. I tato zahrada je veřejnosti přístupná v určené době.

Rozšířen bude užitný prostor farní zahrady u kostela sv. Marka v Ostravě-Heřmanicích. V plánu je vybudování odpočinkové zóny s koutkem ctností i zázemí pro pétanque, pro děti pak bude zahrada doplněna o outdoor venkovní fotbal se zastřešením. Neschází dovybavení lavičkami. A společnému setkávání dětí a dospělých při rozličných aktivitách a slavnostech je určena také Waldorfská zahrada. Na pozemku vznikne v zeleném prostoru interaktivní přírodní herna, pozemek bude osázen zelení, keři, bylinami a záhony. Prostor obsáhne venkovní kuchyň, pobytové sítě k odpočinku, lavičky či trampolínu. Bezpečné a inspirativní prostředí pro trávení volného času dětí a rodičů navštěvující lokalitu Přívozu u Waldorfské základní a mateřské školy podpoří vztah k přírodě, rostlinám, půdě i živočichům.

„Mám radost, že se do programu Tvoříme prostor stále hlásí další a další aktivní občané a komunity, kteří mají zájem vlastními silami zkrášlovat – i opakovaně – veřejný prostor, ve kterém tráví svůj volný čas. Proto oceňuji, že došlo k podpoře dalších čtyř projektů, a to napříč celou Ostravou. Na výsledek se opět moc těším,“ uzavřela náměstkyně primátora Hana Tichánková.

Další informace o dotačním programu Tvoříme prostor najdete zde.