Osvětová kampaň Týden rané péče, jejímž organizátorem je Společnost pro ranou péči, má už patnáctiletou tradici. Letos se koná od 7. do 13. listopadu a zapojí se do ní přes třicet poskytovatelů služby rané péče z celé České republiky.

Během celého týdne budou prostřednictvím médií, na akcích pro laiky i odborníky i v online prostoru informovat o tom, jak raná péče rodinám s dětmi s postižením pomáhá a proč je důležité, aby se o ní rodiče dozvěděli včas.

Každý den se počítá

Rodiče, jimž se narodí dítě s postižením, se ocitají v neznámé a velmi náročné životní situaci. Zažívají mnoho nejistot ohledně zdravotního stavu dítěte, ocitají se pod palbou diagnóz, nejistých predikcí, absolvují četná vyšetření. Hned po narození dítěte a po zjištění, že jeho vývoj je z nějakého důvodu ohrožen, se rodiče mohou obrátit na bezplatnou službu rané péče.

NAMOČILI se do ledové vody a poslali fotografie či videa, aby tak šířili výzvu dále.
Nebuď srab a namoč se!!! Lidé v kraji jdou do ledové vody, aby pomohli dětem

Poradkyně rané péče jezdí za rodinami přímo domů a ukazují rodičům, jak dítě stimulovat, zapůjčí pomůcky, poskytnou sociální poradenství. „Mnozí se ale o této možnosti dozvídají pozdě nebo vůbec. Aktuálně se raná péče dostane jen ke 3 dětem z 10. Včasné zahájení podpory vývoje dítěte je přitom nesmírně důležité. U nejmenších dětí je škoda doslova každého dne, kdy dítě nedostává vhodně podněty a nemůže se rozvíjet,“ říká vedoucí pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Petra Štaffová.

Včasné informování

Obhajoba práva rodičů dětí s postižením na včasnou informaci o rané péči se proto stává stěžejním tématem letošního Týdne rané péče. „Cílem je nejen zvýšit povědomí široké veřejnosti o rané péči, ale také posílit interdisciplinární spolupráci napříč příbuznými resorty sociální práce, speciální pedagogiky a lékařství a angažovat odborníky, kteří jsou s rodinami v kontaktu, aby informaci o této službě rodině včas předali,“ říká Petra Štaffová.

V pracovnicích rané péče získají rodiny dětí s hendikepem zkušeného průvodce, což jim může výrazně pomoci vyrovnat se s těžkou situací, předejít přetížení i krizím v rodině, nebo dokonce umístění dítěte do ústavní péče.

Krematorium Ostrava - Den otevřených dveří, 5. listopadu 2022, Ostrava.
O posledních věcech člověka. Krematorium v Ostravě pořádalo Den otevřených dveří

„Trochu jsem se vnitřně ostýchala, než jsem ranou péči kontaktovala. Jsem za to ale zpětně neskutečně ráda. Byla jsem tehdy vyjukaná maminka tří dětí, se kterou si život zahrával, a já se v tom jednoduše plácala. Protože jak dojde na nemoc dětí, maminky by se pro ně rozkrájely, všechnu bolest a nepohodlí by chtěly vzít na sebe. Navenek se sice většinou tváří, že to dají, už kvůli těm malým tvorečkům, ale uvnitř se klepou jako osiky a vůbec si nejsou jisté, jak to všechno zvládnou. Poradkyně rané péče mi pomohly svým nadhledem, dokázaly mě povzbudit a pochválit. Tím vším mi dodávaly odvahu, a ono to skutečně šlo. Pomalu, ale šlo,“ vzpomíná Vendula Popelková, která ranou péči využila.

Naživo i online

Týden rané péče naplní řada nejrůznějších aktivit – budou se konat dny otevřených dveří, workshopy s odborníky, akce pro rodiny, výstavy, v online prostoru poběží příběhy rodin, které mají s ranou péčí osobní zkušenost. Podrobný program kampaně v českých městech je dostupný na webových stránkách kampaně tyden.ranapece.cz. Vedle jednotlivých pracovišť se do ní tradičně zapojují také studenti, dobrovolníci, sponzoři, významné osobnosti, vědci.

Zdroj: Youtube

O Společnosti pro ranou péči
Pomáhá rodinám žít naplněný život i s dítětem s postižením. Poradkyně rané péče přivážejí odbornou pomoc až domů, společně s rodiči rozvíjejí dítě tak, aby co nejlépe využilo svůj potenciál. V České republice působí organizace od roku 1990. Od svého vzniku provázela už tisíce rodin, aktuálně se prostřednictvím 7 poboček stará o 900 rodin.