Běžný člověk by se ve všech těch sporech, kauzách a problémech na heřmanické haldě, která už měla být sanována, jednoduše ztratil. Deník se snaží o maximální zjednodušení se zachováním klíčových faktů.

Skutečnost je taková, že sanace haldy byla v roce 2022 zastavena – Diamo dlouhodobě říká, že kvůli změně majitele pozemků a kvůli podezřením ohledně špatné kvality vzdušné stěny, která haldu odděluje od zapouzdřené skládky nebezpečného chemického odpadu z koksoven.

Pátý ročník knižního festivalu na Černé louce, 2. března 2024, Ostrava.
Ráj čtenářů na Černé louce, to byl Knižní festival Ostrava. Zaujala Pawlowská

Termická aktivita na haldě postupuje a hořením je zasaženo 12 z celkových 30 milionů tun hlušiny, hoří už i hráze tamních rovněž toxických kalových nádrží. Do ovzduší unikají škodliviny, které se – jak je prezentováno – „v okolním špatném vzduchu ztratí". Heřmanická halda v dnešním stavu je největší ekologickou zátěží v Ostravě a širokém okolí. Navzdory tomu jde podle některých o vykonstruovanou kauzu.

Zaostřeno na dělící stěnu. Nebo toxickou skládku?

Nyní se ale zastavme pouze u zmíněné dělící stěny. Ta má být první ze tří plánovaných a pro Diamo ji zhotovovala společnost Ridera Bohemia. Podle některých posudků obsahuje plasty, kov, dřevo, textilie a doslovně „připomíná skládku tuhého komunálního odpadu po rekultivaci“. Diamo její složení napadá, Ridera dokládá další posudky, podle kterých je materiál certifikovaný.

Veletrh cestovního ruchu Dovolená na Černé louce, 2. března 2024, Ostrava.
Kam letos na dovolenou? Hitem je Polsko! Vévodilo i veletrhu v Ostravě

Nyní má příběh s oddělovací stěnou další zápletku. Ridera získala a exkluzivně Deníku poskytla video, které podle ní dokládá, že stroje státního podniku Diamo na tuto stěnu navážely kontaminovaný toxický materiál – červenou haldovinu. „Videozáznam dokazuje, že materiál navážel přímo státní podnik Diamo. V červnu 2022 zavezl oddělovací vzdušnou stěnu silně toxickým materiálem neznámého původu, mimo jiné obsahujícím polycyklické aromatické uhlovodíky. Tím Diamo oddělovací vzdušnou stěnu kontaminovalo,“ stojí v prohlášení Ridery, která poukazuje na to, že zde v posledních deseti letech, kdy stěnu zhotovovala, mohly probíhat nekontrolované návozy častěji.

Vše o kauze Haldy Heřmanice najdete zde.

Kromě podezření ze zásypu odpadem tak reálně hrozí, že další vrstvy mohou být navíc kontaminované. A podle Ridery rozhodně jsou. „Tento materiál byl evidentně uložen ve velkém množství na pozemcích Diama. Červenou toxickou haldovinu tedy prokazatelně rozvážel na oddělovací vzdušnou stěnu státní podnik Diamo. Nesporná je i toxicita daného materiálu. Hodnoty některých toxických látek několikanásobně překračují povolené limity,“ tvrdí Ridera.

Diamo: Ridera to věděla

Diamo se proti nařčením ohrazuje. „Aktuální výstupy společnosti Ridera vnímáme jako pokus odvést pozornost od podezření, jímž tato společnost sama aktuálně čelí,“ uvedl mluvčí Diama Tomáš Indrei. Ridera podle něj ještě donedávna opakovaně Diamu potvrzovala, že zásypový materiál splňuje veškeré smluvní a zákonné podmínky. „‘Toxický materiál‘, o kterém teď zástupci Ridera hovoří, byl zde umístěn s vědomím této společnosti a tento materiál nepředstavuje nic jiného, než prohořelou hlušinu z haldy,“ tvrdí prostřednictvím Indreie Diamo, které naopak dokládá vlastní snímky, jež poukazují právě na „odpad“, který zde měla navést Ridera a přesunout jej z pozemků cresco&finance. Podle zdrojů Deníku právě na pokyn Diama.

Turnaj Oktagon 54 v Ostravě. Patrik Kincl.
Oktagon v Ostravě: Králem Kincl, Češi ze hry. Řešil se skandál, plný dům nebyl

„Pevně věříme, že předmětem znaleckého posudku byl i přezkum tohoto materiálu,“ stojí v prohlášení Diama, které naráží na opakovaná ujišťování Ridery, že podle jejích posudků jde o certifikovaný materiál. „Společnosti Ridera doporučujeme, aby se soustředila na prokázání toho, že kompletní uložený zásypový materiál je výrobkem, a nikoliv odpadem,“ uvedlo Diamo.

Podle Ridery znalecké posudky potvrdily potřebnou kvalitu i u materiálu, na který Diamo poukazuje. „Znalecký posudek firmy G-consult jednoznačně uvádí, že prozkoumaných zhruba 40 tisíc tun materiálu vymístěných z pozemku cresco&finance není odpadem, ale naopak odpovídá s Diamem sjednaným kvalitativním parametrům," uvedla Kionková s tím, že každého čtvrt roku nezávislé laboratoře kontrolovaly chemické složení.

O vědomém navážení stavební suti však hovoří i zdroj Deníku. „Prostě se tam vozila stavební suť tak, jak Rideře přibývaly zakázky na demolice. Šlo o nezpracovaný demoliční materiál, včetně střešních krytin, trámů, lepenek, asfaltu, plastových oken, to vše v takové podobě, jak to zrovna bagry strhly a nabraly," říká zdroj.

Květinářství Nedbalky v kytici, 27. února 2024, Ostrava.
Květinářství v centru Ostravy rozdává květiny zdarma. Akce přitahuje pozornost

Diamo rovněž poukazuje na to, že částečně zhotovenou stěnu dosud nepřevzalo, Ridera reaguje tím, že Diamo práci týden co týden kontrolovalo a přebíralo po částech. „Zasíláme proto státnímu podniku Diamo předžalobní výzvu, aby toto ve svých sděleních poctivě uváděl,“ varuje Ridera.

Zdá se, že na heřmanické haldě se zákon porušoval skutečně ve velkém. Dojde znovu k zametení pod koberec, jako se tomu běžně dělo dosud, nebo na základě šetření zodpovědných orgánů konečně budou padat hlavy? Ostrava čeká.