Slouží především k odstranění popadaných či nebezpečně nakloněných stromů na silnicích, chodnících a dalších veřejně využívaných plochách, mnohdy i z elektrického vedení. Také k odstraňování dřevin, které překážejí při likvidaci následků dopravních nehod a třeba i u požárů budov, když chtějí hasiči zabránit rozšíření ohně na další objekty a porosty.

U HZS Moravskoslezského kraje jsou všechna prvosledová a druhosledová výjezdová vozidla vybavena jednou motorovou pilou. Každý profesionální hasič musí ročně absolvovat minimálně osm hodin teoretického a praktického výcviku, obdobnou přípravou procházejí také vybraní dobrovolní hasiči. Mnozí jsou dnes už zkušenými „dřevorubci“. „U našeho profesionálního sboru bychom chtěli, aby s motorovou pilou uměl každý výjezdový hasič. Významně to ovlivňuje rychlost a efektivitu našich zásahů,“ poznamenal ředitel HZS MSK brigádní generál Vladimír Vlček.

Jako odborníci si počínali například v polovině července 2020 profesionální hasiči z Ostravy-Poruby při odstranění nejméně 15 metrů vysoké třešně, která v odpoledních hodinách spadla v Horní Lhotě na silnici mezi Krásným Polem a Zátiším i na souběžnou tramvajovou trať. Pád se obešel bez zranění i materiálních škod, tramvaj číslo pět směřující na Zátiší a jejích několik cestujících muselo necelou čtvrthodinu počkat na rychlé a odborné pořezání a pečlivé odklizení stromu, plného malých, mnohdy již zralých, ale chuťově zcela nedobrých třešniček…

Zapeklitější byla likvidace mohutného jasanu na konci července v Ostravě-Proskovicích na vrcholu svahu těsně u rodinného domku a v sousedství katolického kostela sv. Floriána. Strom s vykotlanými kořeny ohrožoval silnici a chodník ve zdejší Světlovské ulici, hasiči museli využít k úspěšnému odstranění stromu automobilovou plošinu i automobilový jeřáb. Na bezpečném pořezání stromu o bezmála metrovém průměru kmene u pařezu se na vyžádání starostky Proskovic podílely dvě ostravské jednotky HZS MSK ze stanic Zábřeh a Jih.

Po uzavření části Světlovské ulice hasiči z koše automobilové plošiny postupně odřezali všechny větve koruny jasanu pomocí motorové pily. Z plošiny také uvázali popruh na silném kmenu, který držel automobilový jeřáb, aby případným pádem těžké dřeviny nebyla poškozena zídka kolem chodníku a plot rodinného domku, kde jasan mnoho desetiletí rostl. Dva hasiči se pak střídali v opatrném odřezání spodní části kmene silnou motorovou pilou, aby nedošlo k žádným škodám. Jeřáb nakonec snesl několik tun vážící kmen na okraj silnice.