Učitelé chystají své třídy, ředitelé svolávají první pedagogické rady. Přípravy na zahájení školního roku 2014/2015 jsou v plném proudu. V těchto dnech probíhají také opravné zkoušky, které žákům i studentům poněkud ruší atmosféru prázdnin. Účastní se jich pouze žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy, žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů.

Opravné zkoušky

Žáci musí být vyzkoušeni před komisí nejpozději do 31. srpna. Denně si smí student opravit pouze jeden předmět. Samotný termín zkoušek stanoví ředitel dané školy. „Reparát letos čekal čtyři naše žáky. Tři z nich, kteří byli zkoušeni z angličtiny a matematiky, dopadli dobře, ale bohužel čtvrtý žák neprospěl z češtiny," uvádí ředitelka Základní školy Matiční Dagmar Hrabovská. V další základní škole je situace obdobná. „U nás vykonávalo opravnou zkoušku pět dětí a čtyři z nich úspěšně prospěly," konstatuje ředitelka Základní školy Dětská v Ostravě Porubě.

Klasické přípravy

Na nový školní rok se připravují nejen kantoři, ale i další zaměstnanci školy. Učitelé kontrolují seznamy žáků, připravují třídní knihy, a také se schází v rámci předmětové komise, aby se dohodli, kolik diktátů či slohových prací žáci letos napíšou. Ve třídách se tvoří nové nástěnky, v jednotlivých učebnách nové řády, některé školy ještě dokončují generální úklidy či pomalu rozjíždí provoz školních jídelen.

Na Sportovním gymnáziu v Ostravě se učitelé v tomto týdnu školí. Připomínají si bezpečnost práce společně se základy první pomoci. Jinde se zase konají stmelovací akce celého učitelského týmu.

Lucie Vláčilová