Dvě deci pančovaného alkoholu zcela změnily život jednapadesátiletého Vladimíra Lipiny z Havířova na Karvinsku, který jako první z pacientů otrávených metylalkoholem mohl opustit nemocnici a vrátit se domů.

Bývalý horník se podruhé narodil, je z něj však jiný člověk oslepl. Stěhuje se k dceři a postupně se bude muset, stejně jako další postižení, kteří přišli o zrak, naučit žít ve tmě.

Psychicky srovnaný člověk se přizpůsobí lépe

Pomoci mu s tím může nezisková organizace Tyfloservis. Na pracovníky ostravské pobočky se už příbuzní osmi postižených obrátili.

„Nejtěžší pro tyto lidi i jejich příbuzné bude akceptovat situaci, do které se dostali. Smířit se s ní. Od toho, jak to zvládnou, se pak bude odvíjet kvalita jejich dalšího života. Psychicky srovnaný člověk se lépe přizpůsobí změnám a naučí se snadněji být samostatný a vykonávat činnosti, které dělal předtím, než přišel o zrak," uvedla vedoucí ostravské pobočky Tyfloservisu Lucie Skříšovská. I ona klientům tuto psychologickou pomoc poskytuje.

„Vlít člověku život do žil je nesmírně těžké, ale ze zkušeností odhaduji, že zhruba dvěma třetinám našich klientů se to podaří. Zvládat techniky práce s bílou holí, orientovat se v prostoru a naučit se tři či čtyři různé trasy trvá zhruba dva roky. Samozřejmě, že je to ale individuální, někdo potřebuje času více, jiný méně," říká Lucie Skříšovská.

Všechny pomůcky musí "umět mluvit"

Klientům, kteří přišli o zrak, Tyfloservis nejdříve nabídne základní poradenství, poradí i s výběrem pomůcek, které k životu člověk potřebuje, ale ten, kdo nevidí, je musí mít speciálně upraveny. „Klientům pomůžeme s výběrem nejen vhodné bílé hole a naučíme je s ní pracovat, ale doporučíme jim rovněž hodinky, mobilní telefon, kuchyňskou nebo osobní váhu, teploměr, diabetikům také glukometr a mnoho dalších pomůcek. Všechny tyto kompenzační a rehabilitační pomůcky musejí ,umět mluvit'," vysvětluje Skříšovská s tím, že poté jsou nevidomým a slabozrakým klientům nabídnuty dlouhodobé rehabilitační kurzy.

Nacvičují si v nich orientaci v prostoru, samostatný pohyb, učí se Braillovo bodové písmo, sebeobsluhu. „V rámci prostorové orientace se klient potřebuje naučit samostatně a bezpečně se pohybovat ve známém interiéru, pak se učí pracovat s bílou holí a nacvičuje konkrétní trasy, například k lékaři, do obchodu. Jakmile toto zvládne, zvažujeme možnost pořízení vodicího psa," popisuje vedoucí ostravského Tyfloservisu.

Člověku, který vidí, mnohdy nedochází, jak obtížné je ukrojit si chleba, zalít kávu nebo čaj horkou vodou, uvařit si jídlo, postarat se o osobní hygienu, když nemáte možnost tyto činnosti kontrolovat zrakem. „Ale i tyto věci je možné se naučit díky různým postupům," povzbuzuje paní Skříšovská.

Tyfloservis je nestátní nezisková organizace, která je financována z dotací ministerstev, měst, z grantů a nejrůznějších sponzorských darů. Služby nevidomým a slabozrakým klientům poskytuje zdarma. „Za klienty také dojíždíme, poskytujeme terénní i ambulantní služby," dodala Skříšovská.

Primářka očního oddělení Městské nemocnice Ostrava Věra Stanovská říká v rozhovoru pro Deník: 

Pokud metanol poškodí zrakový nerv, pacient většinou oslepne

Otravu metylalkoholem mohou podle primářky oftalmologie ostravské městské nemocnice Věry Stavovské prozradit typické poruchy zraku rozmazané vidění, výpadky zorného pole, poruchy rozlišení barev, později osoby upadají do bezvědomí. Postižení mají široké zornice, které nereagují na světlo.

Jak působí metylalkohol na zrak?

Hlavním rizikem při intoxikaci metanolem je metabolická acidóza. Je způsobena hromaděním kyseliny mravenčí a v pozdější fázi také kyseliny mléčné. Dochází k útlumu centrálního nervového systému. Na očním pozadí bývá překrvení a otok v oblasti optického nervu.

Na čem závisí, zda člověk po požití metylalkoholu oslepne?

Poškození zraku závisí na množství vypitého alkoholu, koncentraci metylalkoholu v požité lihovině a především na včasnosti stanovení diagnózy a zahájení léčby.

Jaké množství metanolu nevratně poškozuje zrak?

Slepota byla popsána již po požití patnácti mililitrů metylalkoholu, smrt po třiceti až 240 mililitrech.

Dá se poškození zraku způsobenému metylalkoholem nějak zabránit?

V případě, že postižený má podezření na otravu metylalkoholem, se doporučuje, aby vypil co nejdříve jeden až dva decilitry čtyřicetiprocentního alkoholu, pak je třeba rychle kontaktovat záchrannou službu.

Pokud má pacient poškozený zrakový nerv, znamená to, že už nikdy neuvidí?

Ano, následná atrofie optického nervu je již nezvratná a končí vesměs na úrovni praktické slepoty.

Kde najdou pomoc pacienti, kteří po vypití metanolu oslepli?

Naše nemocnice může nabídnout vyšetření postižených pacientů, včetně speciální diagnostiky OCT. Prostřednictvím očních lékařů mohou získat kontakt na pobočky neziskové organizace Tyfloservis. Zájemci o problematiku lidí se zrakovým postižením najdou většinu nejdůležitějších informací v češtině na dvou místech. Jsou jimi server Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) a informační systém Braillnet, který tato organizace provozuje.