„Vedení městského obvodu se snaží řešit problematiku statické dopravy, plynulosti a bezpečnosti provozu v oblasti Slavíčkovy ulice. Tím, že se silnice vedoucí touto ulicí stala jednosměrkou, došlo rovněž ke zlegalizování podélného parkovacího stání na pravé straně ulice Slavíčkova (směrem od ulice Ostrčilova k ulici Zborovské) a zamezení kolizím aut a chodců,“ informovala mluvčí centrálního obvodu Jana Pondělíčková.

Jak dodala, změna byla uskutečněna před zahájením školního roku proto, aby nedocházelo k narušení plynulosti provozu především v době ranních a dopoledních špiček, kdy přijíždějí rodiče s dětmi do školských a volnočasových zařízení v této lokalitě.