Podle posledního dotazníkového průzkumu, k jehož výsledkům univerzita výrazně přihlédne, je pro přesun do kampusu v Porubě 68,6 procenta studentů EKF, 52,3 procenta jejích zaměstnanců a hned 74,7 procenta ostatních zaměstnanců mimo fakultu.

Při prvním průzkumu pouze na fakultě, který proběhl o několik dní dříve, přitom výsledky byly mnohem vyrovnanější. Pro přesun bylo „jen“ 59 procent studentů EKF, 48 procent akademických pracovníků a 35 procent dalších zaměstnanců. Obrat lze přičíst větší informovanosti, možná jen jiné skupině respondentů vždy odpovídal jen zlomek cílové skupiny.

Na stejné téma jsme se ostatně ptali i v anketě na webu Deníku. Tam ale byly výsledky diametrálně odlišné pro novou budovu v Porubě bylo jen 33 procent dotázaných, zbytek preferoval rekonstrukci.

Jaké jsou nejčastější důvody pro jednu či druhou variantu, které respondenti univerzitě sdělili? Propojení oborů, vtáhnutí do dění univerzity, levnější menza či ubytování, komplikované provizorium po dobu rekonstrukce, parkování, klidnější lokalita, problém vylidnění centra by neměla řešit univerzita, ale město. Tak hovoří zastánci výstavby nové fakulty v kampusu. Jiní nesouhlasí.

„Uvědomil si někdo, kolik hospůdek v centru a okolí přijde o zisk?“ táže se například u výsledku druhého opačného průzkumu na facebookové stránce EKF VŠB-TUO Patrik Gloger. Daniel Doležal v tom naopak vidí potenciál rozvoje Poruby. „Tak se otevřou nové tam. Tomu se říká přizpůsobení se trhu, kdysi jsem se to právě na EKF učil,“ vzkazuje absolvent.

Kromě péče o podniky v centru zmiňují zastánci rekonstrukce také tradiční umístění EKF, tolik zmiňované vylidnění centra, pestrou nabídku stravování či kultury nebo nedaleký děkanát. Výraznou skupinou jsou i pracující studenti, kteří zaměstnání nacházejí často právě v centru, nebo zde na privátech rovnou bydlí. Dopravní dostupnost a samotné studium tam či tam pak uvádějí jako výhodu/nevýhodu obě skupiny, podle toho, odkud dojíždějí.

Rektor univerzity je v těchto dnech na pracovní cestě v zahraničí, z níž se vrátí příští týden. VŠB-TUO si ale prozatím žádný pevný termín, dokdy by se měla rozhodnout, nestanovila.