„Moravskoslezský kraj podpořil náš projekt restaurování motocyklů, v jeho sbírce získané darem od akademického sochaře Miroslava Rybičky z Jistebníku je také čtyřicet dalších historických vzácných strojů,“ říkají Jiří Fries a Lukáš Kudrna z Fakulty strojní VŠB-TUO.

První je docentem, proděkanem pro vědu, výzkum a spolupráci s praxí a garantem restaurátorské dílny a ten druhý doktorandem a jejím mentorem. Pojí je zájem o motorky i také šance, že by jejich alma mater mohla být místem, kde budou přednášet o „oživování“ staré techniky.

„Další vysoká technická škola ve střední Evropě to neučí. Zjistili jsme, že podobné specializace jsou jen ve Velké Británii a v USA,“ tvrdí akademičtí pracovníci s tím, že pod hlavičkou strojírenského programu usilují o akreditaci restaurátorství. Nejlépe od školního roku 2020/2021.

V dílně na VŠB-TUO ostatně už mají veteránského machra Jiřího Dudu, dva studenty-dobrovolníky i posluchače, jenž o restaurování motorky píše diplomovou práci.

Zaměřit se hodlají na veškeré kulturní technické památky od dopravních prostředků přes stroje až třeba po zbraně.

„Chceme posluchače naučit rozpoznávání a přístup k technickým památkám, stanovení jejich historické hodnoty i technologie oprav a samozřejmě i provedení samotných restaurátorských prací,“ líčí Fries s Kudrnou. Podotýkají, že v zahraničí je tento obor populární a adekvátně finančně hodnocený!

Pomyslnou třešničkou na dortu je reverzní (zpětné) inženýrství. „Tedy schopnost tvořit nové výkresové dokumentace pro budoucí opravy či výrobu staré techniky pomocí skenování předloh. Jsme schopni v počítači modelovat chybějící součásti nebo připravovat jejich formy a tisknout je ve 3D tiskárně,“ uvádí.

Smyslem je udržování a zachování historického technického fondu pro další generace. „Atraktivní je jeho obnovování i díky moderním technologiím,“ uzavírají strojaři. Jejich aktivity zaujaly už i Národní technické muzeum v Praze, které má třeba zájem o reverzní inženýrství části motorky Bekano z 20. let. minulého století.

K TÉMATU

Hornictví na „Báňské“ už tolik netáhne
Sedm fakult, téměř 250 oborů (z toho více než stovka v angličtině), jedenáct tisícovek posluchačů plus každoročně další dvě tisícovky zahraničních studentů na výměnných pobytech. To je současná VŠB-TUO. Vzhledem k situaci v hornictví už ale její „báňské“ programy nejsou natolik atraktivními jako dříve. „Od předloňska procházíme rozsáhlou akreditací oborů. Reagujeme na potřeby praxe, nové se otevírají a zavádějí. Některé naopak nebudou otevřeny, pracujeme na jejich dalšís podobě,“ uvádí její mluvčí Petra Halíková.

Novinky:
• Fakulta materiálově-technologická chystá bakalářské obory Průmyslový design a Environmentální technologie, spolupracuje při jejich zavádění s Univerzitou Palackého v Olomouci. Materiály a technologie pro automobilový průmysl (alternativně energetiku) či Biomechanické inženýrství jsou navazující, magisterské obory.

• Ekonomická fakulta učí i Aplikovanou ekonomii se specializací Ekonomický rozvoj, Mezinárodní ekonomické vztahy a Marketing se specializací Marketingová komunikace.

• Fakulta elektrotechniky a informatiky otevře letos program Projektování elektrických systémů a technologií a chce od roku 2020 akreditovat magisterské novinky Automobilové elektronické systémy a Průmysl 4.0.

• Fakulta bezpečnostního inženýrství má návazný magisterský program HSE Professional přednášený v angličtině, jehož cílem je připravovat odborníky v řízení rizik v oblastech bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí či požární ochrany v kontextu integrovaného pojetí bezpečnosti, které nyní prosazují nadnárodní společnostech celého světa.