Vůbec poprvé v historii chovu pand červených v ostravské zoologické zahradě se narodila dvojčata. Přestože přišla na svět už 27. června 2021, až nyní začínají opouštět porodní boudu a objevovat okolní svět. Nejedná se o nic nezvyklého. Zhruba tři měsíce po porodu zůstávají mláďata ukryta v budkách či dutinách, ven se odvažují jen velmi zřídka. To platí i u pand v přírodě.

Pandí dvojčata objevují svět

Trpěliví návštěvníci ostravské zoo tak mají konečně možnost mladé pandy pozorovat. Chovatelé zatím neví, jakého jsou dvojčata pohlaví. Do odchovu nijak nezasahují, aby matku při péči o potomky nerušili. I počtem mláďat si nebyli dlouhou dobu jisti. Teprve po dvou měsících od narození zahlédli dvě hlavičky, jak opatrně vykukují z boudy. První veterinární kontrola proběhne koncem října.

Výstava Říšské koruny Karla IV. 15. října 2021, Hradec nad Moravicí.
Poutavá historie králů: V Hradci nad Moravicí ožily příběhy z doby Karla IV.

Pro matku (*2018) to byl druhý porod. Poprvé rodila v loňském roce. Svou rodičovskou premiéru zvládla bez problémů – mládě (samečka) úspěšně odchovala – a i napodruhé si vede velmi dobře. Otcem mláďat je 12letý samec, který v Ostravě pobývá od roku 2010.

Panda červená (Ailurus fulgens) je podle novějších studií jediným žijícím druhem z čeledi pandovití (Ailuridae), zatímco černobílá panda velká (Ailuropoda melanoleuca) je ve skutečnosti specializovaným druhem medvěda z čeledi medvědovití (Ursidae). Panda červená je tajemná a plachá noční šelma. Obývá lesy s bambusovým podrostem v Nepálu, Indii, Bhútánu, Myanmaru a jižní Číně. I když jde o šelmu, v jejím jídelníčku převažuje rostlinná potrava – hlavně bambusové listy a výhonky. Kromě toho se živí i různými plody, příp. vejci ptáků a drobnými živočichy. Počet pand červených se odhaduje maximálně na 10 000 jedinců.

ZOO Ostrava chová pandy od roku 2007. Během této doby se zde narodilo šest mláďat (včetně těch letošních), odchovat se podařila dvě. Kromě loňského samečka to bylo ještě mládě v roce 2015, také sameček. První odchovaný sameček byl koordinátorem chovu pand červených určen pro Zoo Halle, druhý do Tierparku Berlín.

Chovatelé doufají, že se podaří zdárně odchovat i historicky první ostravská dvojčata. Vzhledem k tomu, že situace těchto asijských šelem není v jejich domovině nijak příznivá a početnost volně žijící populace stále klesá, může se chov v zoologických zahradách stát v budoucnu poslední možností, jak tento druh zachovat pro příští generace.

Do roku 2015 byla panda červená vedena v Červeném seznamu ohrožených druhů (The IUCN Red List of Threatened Species) v kategorii „zranitelný“ (Vulnerable). Po přehodnocení stavu ve volné přírodě ale výsledky výzkumu ukázaly, že se situace výrazně zhoršila. Panda červená tak byla přeřazena do kategorie „ohrožený“ (Endangered). Největší hrozbou je zejména stálý úbytek přirozeného prostředí zvířat v důsledku lidské činnosti.

Starý přepravní kontejner vám táborská firma předělá na luxusní bydlení. Konstrukci 2KK využívají mladí jako startovací bydlení, či chalupáři jako plně vybavený rekreační objekt.
Kontejnerové bydlení dorazilo i do Ostravy: Stačí mít pozemek a milion korun

Rozmnožení papouška amazónka bělobřichého

Druh jihoamerického papouška amazónka bělobřichého je momentálně chován v 13 evropských zoologických zahradách, v počtu 32 jedinců, ale rozmnožování se daří pouze v ostravské zoo, kde je amazónek chován od roku 2003. Zoo Ostrava je zároveň jedinou českou zahradou, kde je tento druh zastoupen. Nízký počet odchovů, celková vzácnost a ohrožení v přírodě jsou hlavními důvody, proč se tomuto druhu zoo v Ostravě intenzivně věnuje.

Amazónek bělobřichý se v přírodě vyskytuje v tropických oblastech severní Brazílie. "O životě a rozmnožování tohoto druhu v přírodě však máme jen málo záznamů. Není známa ani početnost volně žijící populace, jelikož neexistuje systematický monitoring druhu. Počty volně žijících jedinců ale klesají, a to především z důvodu úbytku a ničení původního prostředí v důsledku kácení deštného lesa," uvedla Nováková. K dalším hrozbám patří také ničení hnízdních lokalit a odchyt ptáků pro obchod s domácími mazlíčky. V Červeném seznamu ohrožených druhů je papoušek veden jako ohrožený. Ostravská zoologická zahrada chová v současnosti 22 druhů papoušků.

První chovný pár zoo sestavila v roce 2007 a ptáci poprvé zahnízdili o čtyři roky později. Od té doby téměř každoročně vyvádějí mláďata.

"Do současné doby pár odchoval 18 mláďat. Druhý pár byl sestaven v roce 2016. "Tvoří jej samec odchovaný v Zoo Ostrava a samice získaná ze soukromého chovu. Tento pár poprvé hnízdil roce 2019 a do letošního roku odchoval sedm mláďat. Letošní mláďata tohoto páru, čtyři samce, mohou návštěvníci vidět spolu s dospělými amazónky ve voliéře papoušků. Mladí ptáci jsou ještě dobře rozeznatelní od rodičů – na hlavně mají tmavší pírka a břicho ještě není bílé,“ uvedla inspektorka chovu Yveta Svobodová.