Na jednoho zubaře totiž v Moravskoslezském kraji připadá zhruba 1500 pacientů. Podle stomatologické komory ale zájem o studium stomatologie narůstá.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v příštím roce připravuje podání žádosti pro projekt Stomatologie v Operačním programu MŠMT, v dalším roce pak očekává akreditaci tohoto programu s předpokladem 50 studentů v prvním ročníku. V roce 2019 by ráda přijala první studenty.

„V Ostravě je velice kvalitní stomatochirurgie, ale je to jen jedna ze sedmi až osmi specializací, které stomatologie bude potřebovat. V současné době probíhají jednání, abychom získali kvalitní garanty, kteří budou jednotlivé specializace garantovat, a teprve poté je možné požádat o samotnou akreditaci. Je to proces, který bude řádově trvat několik měsíců. Jsme tedy v plenkách," uvedl děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Pavel Zonča (na snímku).

JAK ALE NAJÍT GARANTY?

„Proces získání kvalitních garantů je závislý na zajištění integrovaných finančních zdrojů na všech úrovních jedná se o zdroje jednak z fakulty, jednak ze státní správy a z fondů EU. Nyní probíhají úspěšná jednání," uvedl Pavel Čermák, poradce pro rozvoj, strategii a vnější vztahy. V první etapě rozvoje počítá fakulta s 20 až 30 miliony korun. „To je nejnižší částka, strop je otevřen," dodal Pavel Čermák.

V letošním roce získala Lékařská fakulta akreditace Ph.D. programu v epidemiologii a v chirurgických oborech, a také akreditaci General Medicine výuku v anglickém jazyce. Do tohoto programu bude studenty přijímat v září 2017. V současné době na fakultě studuje 1700 studentů všech oborů.