Lékařská fakulta Ostravské univerzity vznikla před deseti lety a po tuto dobu měla také platnou akreditaci pro přijímání studentů oboru Všeobecné lékařství Ostravské univerzity. Aby mohla přijímat studenty medicíny na dobu dalších deseti let, žádá o udělení nové akreditace.

Pracovní komise Národního akreditačního úřadu ji však prozatím zamítla. Výtky se týkají nedostatečného personálního zabezpečení vedení klinik a ústavů odpovídajícím počtem docentů a profesorů. Podle komise jde o výtky natolik závažné, že se rozhodla doporučit akreditaci neudělit.

Současná situace však neznamená, že by ji nakonec fakulta nemohla získat. „Některé výtky se nám podařilo odstranit, k jiným výtkám jsme zase podali vysvětlení, a proto stále doufáme, že se nám podaří akreditaci získat,“ uvedl děkan lékařské fakulty Arnošt Martínek.

„Výtkám Národního akreditačního úřadu rozumíme, nicméně v některých oborech chybí odborníci s potřebnou akademickou erudicí v celé republice. Ale co je nesmírně důležité – nikdy nebyla zpochybněna kvalita samotné výuky či dokonce kvalita absolventů,“ podotkl také rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Další pokus? Až za dva roky

V případě, že by fakulta akreditaci nezískala, neznamenalo by to podle děkana automaticky zánik lékařské fakulty, současní studenti medicíny by mohli školu bez problémů dostudovat, škola by ale nemohla přijmout studenty nové. O novou akreditaci by si fakulta mohla opětovně zažádat nejdříve za dva roky.

„To by byl samozřejmě problém. Pro region by to znamenalo citelný výpadek několika desítek lékařů, kteří ročně na fakultě studium úspěšně ukončí. Většina z nich už dnes totiž zůstává v regionu,“ upozornil děkan.

Kauzu bedlivě sleduje i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. „Vnímám ji jako klíčovou pro budoucnost našeho regionu. Dostupnost zdravotní péče je faktor, který je pro celou společnost zásadní a nesmírně důležitý. Stačí se podívat na stav počtu lékařů, kteří u nás prostě chybí. Lékařská fakulta je proto v našem kraji nepostradatelná,“ prohlásil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

To, jak důležitá je pro region lékařská fakulta, ukázala podle proděkana pro vědu a výzkum Václava Procházky také pandemie COVID-19. Během nouzového stavu se do pomoci nemocnicím a ostatním zdravotnickým zařízením zapojilo celkem 282 studentů, včetně 170 mediků.

„Studenti jsou u nás jako doma, mají tady zázemí skvěle vybavených výukových pracovišť i široké možnosti budoucího uplatnění. Těší mě, že řada absolventů ostravské fakulty „zakotví“ po studiu právě ve fakultní nemocnici nebo v ostatních nemocnicích našeho regionu. Tito absolventi jsou velmi dobře připraveni,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant.

„Potřebujeme medicínu omladit, region stárne a s ním i lékaři, kterých tady chybí desítky. Existenci a stabilní fungování Lékařské fakulty v Ostravě pokládám za naprosto zásadní podmínku poskytování kvalitní zdravotní péče v celém Moravskoslezském regionu v následujících letech,” zdůraznil na závěr.