Majitel domů Oldřich Roztočil měl už vloni zdemolovat dům číslo 19, dosud tak ale neučinili a je s ním vedeno správní řízení.

Majitel tak má 45 dnů na to, aby nechal zbourat domy číslo 10, 12, 13, 15 a 17, které jsou již vyklizeny a žádné osoby se v nich nenacházejí.

„Pokud tak vlastník ve stanovené lhůtě neučiní, hrozí mu pokuta až do výše půl milionu korun," uvedla k případu Jana Pondělíčková, tisková mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu. Dodala, že dle posudku jsou domy v havarijním stavu a hrozí jejich samovolné zřícení a ohrožení okolí.

„Mezi závady, které byly zjištěny patří například to, že v celém objektu jsou zásadním způsobem poškozené nebo úplně vybourané téměř všechny stropní konstrukce. Vybourány jsou také ocelové nosné prvky nad okny a dveřmi, konstrukce konzol balkónů jsou bez opěr, jsou vybourány kusy zdiva, zcela je odstraněna střešní krytina a bednění krovu, suterény jsou zaplněné sutí a odpadky, v celém objektu chybí zábradlí na schodišti a jiné závažné nedostatky," vyjmenovala Pondělíčková.