„Projekty budou opět zaměřeny na skupiny uchazečů, kteří to mají na trhu práce těžké,“ řekla ředitelka Úřadu práce v Ostravě Yvona Jungová. Tentokrát budou zacíleny na lidi se zdravotním postižením či omezením a absolventy středních a vyšších škol do 25 let věku, případně absolventy vysokých škol do třiceti let.

„Mladí lidé mají přes svou snahu najít uplatnění obrovskou nevýhodu v chybějící praxi. Aktivity připraveného projektu jim jednak usnadní orientaci na trhu práce, jednak pomohou doplnit chybějící dovednosti. Završením účasti v projektu bude praxe u vybraných zaměstnavatelů,“ popsala Jungová.

V současnosti Úřad práce v Ostravě realizuje čtyři regionální projekty, prozatím se do nich zapojilo téměř 1330 uchazečů o zaměstnání. Čtyři stovky z nich už našly novou práci. „Společným cílem projektů Návrat +, Start, Příprava + a Změna včas je zvýšit teoretické i praktické dovednosti, zprostředkovat pracovní uplatnění a podpořit pracovní místa,“ shrnula mluvčí ostravského pracovního úřadu Martina Kubínová.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Celkem bylo na regionální individuální projekty pro Moravskoslezský kraj získáno přes 559 milionů korun. Náklady na čtyři realizované projekty představují 325 milionů a zbývajících 234 milionů bude použito na další dva připravované projekty.