„Výzva se týká sedmdesáti čtyř bytů v šesti domech. Pouze ve čtyřech bytech nebyly zjištěny žádné závady. Je nutné provést například revize elektroinstalace 
a plynu, zkoušky těsnosti vnitřních rozvodů vody a kanalizace, vyčistit suterén od splašků a jiných odpadů, opravit okna, okapy, uvolněné zábradlí a také odstranit plísně," popsala mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Jana Pondělíčková.

Vlastník musí mimo jiné zajistit do 25. srpna 2012 odstranění domu číslo 19, který je v nejhorším stavu. Začátkem tohoto týdne mu bylo také nařízeno zazdít okna
a dveře v domě Přednádraží 11, aby se do něj z bezpečnostních důvodů nemohl nikdo dostat.

I nadále platí nařízení o okamžitém vyklizení všech objektů, bydlení v Přednádraží je pro zdraví a životy lidí nebezpečné. O soudní vystěhování byl požádán Okresní soud v Ostravě-Porubě.

JANA LICHÁ