Z rozhodnutí zveřejněného na úřední desce vyplývá, že předložený záměr podle úřadu nesplňuje požadavky stavebního zákona. Jak uvedl server Zdopravy.cz, Ostrava se proti tomu chce odvolat. Severní spoj má odlehčit dopravě na přetížených ulicích Opavská a Rudná.

Zároveň umožní přímé napojení městských obvodů Poruba, Martinov a Třebovice na dálnici D1. Výhledově budou na Severní spoj napojeny i Hošťálkovice. První už realizovaný úsek Severního spoje propojil ulici Mariánskohorskou s mimoúrovňovou křižovatkou na dálnici D1 a slouží jako dálniční přivaděč.

Mosty přes řeku Odru mezi Novou Vsí a Svinovem, rekonstrukce si zde vyžádá zúžení hustého provozu do jediného jízdního pruhu.
Severní spoj Ostravě chybí. Teď trpí několik čtvrtí, protože se opravují mosty

Projekt Severního spoje je podle tiskové mluvčí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Nikoly Birklenové stavbou mimořádného dopravního významu pro město, kraj i stát. Celková délka druhé části Severního spoje bude činit 4,17 km, náklady na její výstavbu jsou odhadovány na téměř 2 miliardy korun. Se stavbou se mělo začít v roce 2026, o vybudování Severního spoje se však mluví už řadu let.

Účastníci řízení například namítají, že silnice má vzniknout v území, které je už nyní podle nich výrazně hlukově zatíženo. Upozornili na to obyvatelé domu v Martinově, kolem nějž má silnice vést a v jehož blízkosti mají vzniknout i neprůhledné protihlukové zábrany. Obávají se, že se jim výrazně zhorší kvalita bydlení. Žadatel se však k námitkám na výzvu úřadu nevyjádřil, takže krajský úřad nemohl dospět k jinému závěru, než že žádost zamítnul.

„V nejbližším období nás čeká dohoda o dalším postupu přípravy a realizace díla, geologický průzkum, zadání dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a předpokládáme, že součástí originálního modelu financování, který chceme ústředním orgánům společně se statutárním městem Ostravou navrhnout, bude i rozsáhlé majetkové vypořádání a optimalizace silniční sítě v Ostravě a okolí,“ sdělila Birklenová.

Severní spoj by citelně ulevil dopravě ve druhé nejlidnatější městské části Porubě.
Severní spoj: cesta, kterou Ostrava potřebuje jako sůl. Musí být drahý?

Minulý týden si Správa silnic Moravskoslezského kraje objednala u ostravského Dopravoprojektu vypracování záměru projektu stavby Komunikace – Severní spoj pro jeho předložení v centrální komisi ministerstva dopravy. Zakázka má hodnotu necelých 130 tisíc korun a dodací lhůta je jeden měsíc, tedy do 16. prosince. Souhlasné stanovisko vlivu stavby na životní prostředí EIA získal projekt v roce 2019.

Severní spoj jako velké politické téma už několik let

O téma dostavby Severního spoje se před komunálními volbami do ostravského zastupitelstva opírala většina politických uskupení, jinak tomu není ani na hejtmanství. Moravskoslezský kraj s městem Ostrava uzavřely v minulosti rámcovou smlouvu, ve které se smluvně zavázaly, že „budou činit všechny potřebné kroky k přípravě a realizaci takto významné stavby“. Město Ostrava mělo zajistit projekt pro územní řízení a územní rozhodnutí a smluvní strany se měly dále dohodnout na dokončení přípravy stavby.

Severní spoj je už z jedné části hotový. Spojuje ulici Mariánskohorskou s dálnicí D1. Důležitá část, která by ho protáhla až do Poruby, však stále chybí.
Severní spoj: Ledy se konečně daly do pohybu

Severní spoj řešil při své zářijové návštěvě Moravskoslezského kraje také ministr dopravy Martin Kupka. „Tohle je jeden z důležitých investičních záměrů i v rámci celé ČR. Je velmi dobře, že Moravskolezský kraj i Ostrava se v tom shodují a že dávají dohromady dokumentaci. V případě MD teď proběhne posuzování z hlediska dopravní zátěže a důležitosti toho dopravního řešení,“ uvedl tehdy Kupka pro TV POLAR.