„V roce 1991, kdy bylo naše centrum zřízeno jako jedno z prvních regionálních úrazových center v České republice, jsme prováděli pětkrát méně operací než dnes, kdy je jich dva a půl tisíce. Je to dáno tím, že se podstatně změnil způsob života. Lidé stále častěji jezdí rychlejšími auty, zvýšil se počet motorkářů, přibyly skateboardy, snowboardy, objevily se adrenalinové sporty, jsou dostupnější drogy, obyvatelé žijí v neustálém spěchu a stresu, který mnohdy vede k sebevražedným pokusům,“ vysvětlil Leopold Pleva, primář Traumatologického centra FNO.

Traumatologické centrum pod vedením Leopolda Plevy navázalo na tuto významnou tradici zaváděním nových operačních metod u polytraumat z celého severomoravského regionu. „Máme největší spádovou oblast v České republice, navíc jsme také jedním z osmi republikových center dětské traumatologie v republice, takže pod nás v tomto směru spadá i Olomoucký kraj,“ vysvětlil Pleva, podle nějž přibylo těžkých úrazů za posledních pět let až trojnásobně.

„Přibývá lidí, kteří jako by necítili strach, nesmyslně riskují. Úrazy, ke kterým některé extrémní sporty vedou, jsou pak mnohem vážnější a složitější než zlomeniny při zakopnutí na chodníku.“ Těžké úrazy jsou v ČR hlavní příčinou úmrtí obyvatel do čtyřiceti let a v celé populaci jsou čtvrtou nejčastější příčinou smrti.

Ročně je u nás nutno ošetřit přibližně deset tisíc těžkých úrazů, které s sebou přinášejí nejen závažné zdravotní, ale i sociální a ekonomické problémy. Proto je v rámci Národního traumatologického programu ČR zajišťováno ošetřování těchto závažných poranění v úrazových centrech, kde je poskytováno úplné mezioborové odborné ošetření.

„Naše práce je psychicky i fyzicky nesmírně náročná, neustále bojujeme o záchranu lidských životů. A přitom za bod, kde náklady jsou 1,40 koruny, dostáváme od zdravotních pojišťoven 89 haléřů. Mrzí mě, že traumatologická centra stát nepodporuje podobně jako práci policistů a hasičů, kteří - stejně jako my - zachraňují lidské životy.“