Ministerstvo vnitra chystá opatření, která mají zamezit, aby se lidé houfně hlásili k trvalému pobytu na radnici. Na odebírání živnostenských listů a řidičských průkazů, jak to navrhovali zástupci Svazu měst a obcí, ale s největší pravděpodobností nedojde.

Bydliště: radnice

Ovšem lidí, kteří jsou k trvalému pobytu přihlášeni na ohlašovně úřadu, prudce přibývá. Zatímco v kraji jich bylo před pěti lety 20,5 tisíce, k 1. lednu letošního roku již to byl více než dvojnásobek. Jen v Ostravě takto „bydlí" na 14 tisíc lidí, což je v podstatě počet obyvatel menšího města. A jak již Deník dříve informoval, zdaleka ne vždy jde o lidi, kteří nemají kam hlavu složit. Často se zde „schovávají" lidé s dluhy, jiní třeba přišli o bydlení po rozvodu nebo coby neplatiči nájmu.

„V současné době je hlášeno k trvalému pobytu na našem úřadě zhruba 2075 lidí. Dosud nejvíce přihlášených k trvalému pobytu na úřední adrese bylo v roce 2012, ale obecně se dá říct, že jejich počet každoročně roste," potvrzuje Jana Pondělíčková, mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu. A starostka obvodu Petra Bernfeldová doplňuje: „Samozřejmě bychom uvítali určité zpřísnění a opatření, která by vedla k tomu, že by tento ,status' nemohl být zneužíván."

Bezdomovci? Malá část

Rovněž na porubské radnici nyní „bydlí" 2923 lidi. „Bezdomovci tvoří jen velmi malou část. Důvody žadatelů o zrušení trvalého pobytu jsou různé," vysvětluje Martin Otipka, mluvčí zdejšího úřadu.

Časté jsou podle něj případy, kdy majitelé či současní nájemci bytu navrhují zrušení trvalého pobytu předchozím nájemníkům, kteří v bytě již dávno nebydlí. Jde například o lidi, kteří žijí v podnájmech nebo v ubytovnách a nemají možnost přihlásit se k trvalému pobytu.

„Další skupinu případů tvoří například rozvedení manželé, dospělé děti či jiní příbuzní, kteří se již dávno z bytu odstěhovali, nezměnili si adresu trvalého pobytu a vystavili své příbuzné kvůli svým dluhům riziku exekucí a podobně," dodává Otipka.

Tři podmínky

Aby byla někomu přidělena úřední adresa, musí být splněny tři podmínky. Dotyčnému musí zaniknout užívací právo k bytu, fakticky nesmí byt užívat a oprávněná osoba majitel nebo nájemce bytu musí podat návrh na zrušení jeho trvalého pobytu. Úřad pak ve správním řízení zjišťuje, zda byly tyto podmínky splněny. „Domnívám se, že je to český unikát," reaguje Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí.

Podle svých slov neslyšel, že by i jinde v zahraničí úřady přihlašovaly k pobytu své občany na ohlašovně. A protože se na svaz obrací stále více starostů se stejným problémem, rozhodli se jednat. „My jsme jej přednesli na zasedání vlády a předali spolu s peticí, která má přes 11 tisíc podpisů, zejména starostů a místostarostů. Doufáme, že se s tím bude něco dít, protože toto číslo neustále roste a v rámci republiky už dosahuje téměř čtyř set tisíc," vysvětluje Dan Jiránek.

A v návaznosti na to také Svaz měst a obcí nastínil řešení, které by mohlo vést ke snížení zájmu o úřední adresu. Navrhují, aby tito lidé přišli o živnostenský list nebo například o řidičský průkaz. „Lidé se obracejí na radnice s tím, že si objednali službu u někoho, kdo má trvalý pobyt na radnici, a nyní jej nemohou sehnat, aby jim vrátil peníze, které mu dali jako zálohu. Nebo přišli jiní, že dotyčný je naboural, nebyl pojištěný a adresu má na radnici. Tato opatření by měla takovým věcem předcházet," míní Jiránek.

Vnitro: Nic takového

Ministerstvo vnitra už určité kroky podniká. Nyní zde pracují na návrhu věcného záměru zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, který by měl mimo jiné řešit i problematiku institutu trvalého pobytu. „V rámci těchto prací jsou shromažďovány a vyhodnocovány podněty od občanů i orgánů veřejné moci. Nicméně návrh Svazu měst a obcí, aby se občanům s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny odebíraly živnostenské listy, řidičské průkazy či dokonce cestovní pasy, nebyl a ani není součástí připravovaného věcného záměru," říká Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Jak doplnila, cílem nové právní úpravy je zásadně změnit charakter institutu trvalého pobytu, a zajistit tak jednotnou a komplexní právní úpravu oblasti evidence obyvatel. Podle Legislativního plánu prací by měl být tento věcný záměr předložen vládě do března 2015.