„Takto masivní snížení platových prostředků na zaměstnance může skutečně vést ke zpomalení činnosti soudů,“ připustil v rozhovoru pro Deník předseda Krajského soudu v Ostravě Jiří Doležílek s tím, že zdejší soud byl v rámci České republiky na platech krácen nejvíce.

Svá místa mimo jiné opouštějí zapisovatelky a někteří asistenti soudců, jejichž hlavním úkolem bylo pomáhat soudcům, a tím zrychlovat řízení. Nyní na jejich platy nejsou peníze.

„Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Nikdo si na naši práci nestěžoval, naopak jsme byli chváleni za to, jak soudcům pomáháme. O to větší byl náš šok, když jsme se tu zprávu dozvěděli. Nikdo nás předem neupozornil, že se něco takového chystá. Pak nám bylo vysvětleno, že jde o nezbytná úsporná opatření,“ řekl jeden z asistentů, podle kterého se odchodem asistentů mohou řízení prodloužit. To potvrdil i Doležílek. „Nedostatek odborných a administrativních zaměstnanců u soudů včetně asistentů soudců skutečně může mít negativní vliv na délku soudního řízení,“ řekl Doležílek.

Úsporná opatření musela přijmout všechna ministerstva. Výjimkou nebylo ani ministerstvo spravedlnosti. Jak konkrétně se tyto kroky dotkly Krajského soudu v Ostravě? O jakou částku se jedná?

Ministerstvo spravedlnosti hodlá snížit objem prostředků na platy zaměstnanců soudů v obvodu Krajského soudu Ostrava o více než 45 milionů korun, což představuje snížení o téměř třináct procent oproti letošnímu roku. Snížení platových prostředků je u Krajského soudu Ostrava největší ze všech soudních krajů v České republice.

Nehrozí v důsledku přijetí úsporných opatření kolaps justice či zpomalené jejího chodu?

Takto masivní snížení platových prostředků na zaměstnance může skutečně vést ke zpomalení činnosti soudů, neboť nebude možné zajistit, aby na soudech fungoval dostatečný počet odborných a administrativních zaměstnanců, bez kterých se soudnictví neobejde. Jedná se zejména o asistenty soudců, vyšší soudní úředníky a zapisovatelky.

Krajský soud musel přistoupit k i k tomu nejméně populárnímu kroku – propouštění. Kolik lidí dostalo výpověď a jakých profesí či funkcí se to týkalo?

V důsledku snížení platových prostředků na příští rok jsme u krajského soudu byli nuceni přistoupit k rozvázání pracovního poměru se sedmnácti zaměstnanci.

Jedná se o asistenty soudců, vyšší soudní úředníky, protokolující úřednici a zapisovatelky.

Mezi těmi, kteří odcházejí, jsou také asistenti. Někteří působili na soudu i několik let. Za státní peníze získali praxi, věnovali se jim zkušení soudci, prošli řadou školení, složili justiční zkoušky. To vše za státní peníze. Není to škoda? Vždyť jste si je vlastně sami vychovali.

Je nám velmi líto, že odejde i část asistentů soudců, kteří se stali platnými a prospěšnými pracovníky krajského soudu. Pokud by nám nebyly sníženy platové prostředky, nerozvazovali bychom pracovní poměr s žádným z nich. Nemůžeme si ale ponechat všechny asistenty a místo nich propustit zapisovatelky, neboť pak by neměl kdo zapisovat v jednacích síních, přepisovat rozsudky, předvolávat účastníky řízení a podobně.

Mnozí z asistentů chtěli v soudnictví zůstat a stát se soudci. Nyní zřejmě přejdou do soukromého sektoru. Zde mohu využít toho, co se během svého asistenčního působení u soudu naučili.

Nepochybuji o tom, že pracovní zkušenosti získané u krajského soudu budou asistentům soudců na prospěch v jejich další právní praxi.

Paradoxně by se mohlo stát, že se během různých sporů ocitnou tváří v tváři soudcům, pro které pracovali. Za tu dobu je detailně poznali, vědí, co na ně takzvaně „platí“, na co si mají dát pozor, nebo čeho naopak využít…

To, že bývalý asistent zná soudce z dřívějšího působení u soudu, nemůže mít vliv na průběh ani výsledek sporu, v němž bývalý asisten­t vystupuje například v roli zástupce jedné ze stran. Ostatně i advokáti s delší praxí v zastupování u soudu dobře znají styl práce jednotlivých soudců.

Ozývají se hlasy, že propuštění asistentů není zrovna ideálním řešením. Možná přinese chvilkové úspory, ale z dlouhodobějšího hlediska…

V tom s vámi zcela souhlasím. Ekonomická realita, kterou je výrazné snížení platových prostředků na příští rok, však jiné řešení nenabízí.

Soudcům, kteří přijdou o asistenta, logicky přibude práce. Nemůže se stát, že se opět prodlouží lhůta soudních řízení, že se vlastně dostaneme o několik let zpátky?

Ano, nedostatek odborných a administrativních zaměstnanců u soudů včetně asistentů soudců skutečně může mít negativní vliv na délku soudního řízení.

Pokud by se v budoucnu našly finance, uvažoval byste o přijetí nových asistentů nebo těch, kteří zde již působili? Pokud by samozřejmě o návrat měli ještě zájem?

Asistenti jsou soudcům jmenováni na jejich návrh. Pokud budou v budoucnu na asistenty, jejichž místa musela být z úsporných důvodů zrušena, finanční prostředky, a pokud je soudci navrhnou k opětovnému jmenování, nemuselo by nic jejich návratu ke KS bránit.

Ještě k propuštěným asistentům. Z jejich úst zazněly výhrady ke způsobu, jakým jim tato skutečnost byla sdělena. Prý to bylo velmi strohé, bez jakéhokoliv předchozího upozornění, bez poděkování za dosavadní práci…

K seznámení zaměstnanců s tím, že s nimi bude rozvázán pracovní poměr, jsme přistoupili v říjnu tohoto roku, kdy se ukázalo být snížení platových prostředků na příští rok ze strany minister­stva spravedlnos­ti nezvratné. Jejich pracovní poměr však bude trvat až do konce roku a věřím, že do té doby se jim podaří nalézt jiné zaměstnání. Na poděkování za vykonanou práci samozřejmě dojde při skončení pracovního poměru.

Chystáte ještě nějaké setkání s asistenty, na kterém byste jim situaci detailně vysvětlil?

Se situací byli všichni dotčení zaměstnanci včetně asistentů soudců seznámeni již v minulém měsíci. Realita je jim známa natolik, že mnozí z nich namísto výpovědi přistoupili k rozvázání pracovního poměru dohodou.