V místě již klíčí semínka nového trávníku, zasázeny byly trvalkové záhony, neschází desítky vysázených keřů a stromů. Autoři projektu nezapomněli ani na nový mobiliář, osvětlení místa a doplněny byly i komunikace parku.

„Významně zastavěný městský prostor byl obohacen atraktivním vodním prvkem v podobě biotopu, který v zástavbě zlepší mikroklima. Projekt ctí šetrné nakládání s vodou, biotop je dotován vodami, které jsou sbírány z průsačných zpevněných povrhů parkové plochy v rámci šetrného nakládání s vodou. Čištění biotopu zajistí pobřežní vegetační pásmo rostlin a cirkulace vody. Jedná se o další městský projekt v souladu se zásadami metodiky modrozelené infrastruktury,“ konstatovala Hana Tichánková, náměstkyně primátora.

Hledej pramen vody 2024 má své vítěze.
Ekologický projekt Hledej pramen vody 2024 má své vítěze

Vodní prvek je doplněn dřevěným molem s lehacími platy, nábřeží biotopu a hlavní pěší komunikace jsou tvořeny propustným probarveným betonem (jedná se o vodopropustný materiál). Další cesty jsou vytvořeny ze zatravněného štěrku, páteřní cestu pak lemuje trvalkový záhon. Vysázeny byly tisíce rostlin, cibulovinami počínaje a vodními rostlinami konče. Prostor byl dovybaven městským mobiliářem, lavičkami i odpadkovými koši.

Nová parková plocha v Hrabůvce, červen 2024.Nová parková plocha v Hrabůvce, červen 2024.Zdroj: Adolf Horsinka

„Zhotovitelem projektu byla městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň. Práce započaly v září loňského roku a dokončeny byly v květnu roku 2024. Náklady na realizaci parkové plochy činí takřka 27 milionů korun bez DPH. Projektovou dokumentaci vyhotovil ateliér Ing. Pavel Šimek – Florart, autory výchozí architektonické studie byli Ing. arch. Jan Zavadil a Ing. Ivan Tachezy,“ doplnil Břetislav Riger, náměstek primátora. Část projektu byla financován prostřednictvím Fondů EHP a Norska, výše dotace z Norských fondů činí 14,4 milionů korun s DPH.

Spadlý strom poškodil v Heřmanicích auto a dům, pomohli hasiči.
Hasiči opět v akci. Spadlý strom v Heřmanicích zdemoloval auto i dům

Vysázeno bylo 26 stromů, převážně plnokvětých neplodících třešní, a 27 stromů keřovitého tvaru a keřů, pět stávajících stromů bylo přesazeno. Založeno bylo 251 metrů² trvalkových záhonů, 5951 metrů² trávníku, vysazeno bylo 1 300 vodních a vlhkomilných rostlin i 5 522 cibulovin. Neschází narcisy, krokusy, tulipány ani okrasný česnek. Výsadba obsáhla také sítiny, orobinec, puškvorec, žabník, ostřici, tužebník, kosatce, vrbinu, mátu, šmel, kypreje či krvavec a mnohé další.

Nová parková plocha v Hrabůvce, červen 2024.Nová parková plocha v Hrabůvce, červen 2024.Zdroj: Adolf Horsinka

„Vodní prvky, které ve městě doplňují zeleň, přispívají k adaptaci městského prostředí na klimatické změny. V závěru loňského roku byl veřejnosti zpřístupněn velmi zdařilý projekt Cesta vody v Bělském lese, který se stal lidmi záhy velmi vyhledávaný. Ostrava realizuje či podporuje celou řadu tzv. zelených projektů. Území města je členěno na parčíky a parky i stromořadími. V letošním roce byl dokončen rovněž Tylův sad ve Slezské Ostravě a před dokončením je také park v Ostravě-Zábřehu. Snažíme se omezovat betonové, asfaltové i nezasákavé plochy. Kolem chodníků a komunikací jsou vysazovány trvalkové zákony či květnaté louky,“ vysvětlil Aleš Boháč, náměstek primátora.