„Napřed sliboval, že ho tady budeme mít každý měsíc, a teď jsem o něm neslyšel, ani nepamatuji. Další ministr životního prostředí, který se na nás vykašlal," napsal v diskusi na webu Deníku pod článek o ovzduší čtenář Martin.

Jak je to tedy s návštěvami ministra Tomáše Chalupy v našem kraji? Jeho mluvčí Matyáš Vitík vyvrací, že by na kraj zapomněl.

„Pan ministr Chalupa stále pravidelné návštěvy Moravskoslezského kraje podniká. V loňském roce jich bylo celkem šest, letos proběhly zatím čtyři návštěvy. Poslední se uskutečnila 2. října, další je plánována na začátek listopadu, kdy se uskuteční seminář Ovzduší a zdraví. Do konce roku je pak v plánu ještě jedna návštěva," uvedl Vitík. Doplnil, že zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji vnímá pan ministr stále jako jednu ze svých priorit.

Na poslední návštěvu do kraje, kterou mluvčí zmínil, ale ministr Chalupa nepřijel řešit problematiku znečištěného ovzduší, nýbrž na pozvání automobilky Hyundai. V Ostravě se pak také setkal s lídrem krajské ODS Davidem Sventkem a společně předstoupili před občany. Návštěva ministra tak měla spíše předvolební charakter.

Toho, že iniciativa ministerstva životního prostředí v posledních měsících poněkud poklesla, si všimla i Vendula Krčmářová z občanského sdružení Arnika.

„Dlouho jsem už neslyšela o návštěvě pana ministra ani o žádných projektech pro náš kraj," podotkla Krčmářová s tím, že jsou v Arnice zvědaví na to, jak ministerstvo vyhodnotí akční plán pro rok 2012. Bude je zajímat, nakolik se podařila splnit opatření, která mají v Moravskoslezském kraji vést ke zlepšení ovzduší.

Činnost ministerstva životního prostředí pravidelně sleduje i ostravské sdružení Čisté nebe.

„Nechtěla bych se přímo pouštět do hodnocení toho, zda sem pan ministr jezdí často, nebo ne, ale rozhodně považuji za důležité, aby kraj, který je nejvíce zatížen znečištěným ovzduším, navštěvoval. Jako kompetentní osoba by se měl účastnit pracovních skupin a jednání spíše než být součástí různých prezentací, které se konají například na náměstích," uvedla Kamila Plocková z občanského sdružení Čisté nebe.

I toto sdružení zajímá, nakolik byl splněn akční plán. „Zatím jsme nezjistili nic objevného. Jsou to zatím spíše drobnější věci, tedy například to, že nebyly zveřejněny některé dokumenty týkající se životního prostředí, které ministerstvo slíbilo, a podobně," podotkla Plocková s tím, že se chystají akční plán i v budoucnu připomínkovat.