Téměř 105 milionů korun ze svého rozpočtu, 215 milionů od státu a 941 milionů korun z evropských fondů dá letos Moravskoslezský kraj na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy. 

„Silnice je ale nutné opravit, technický stav třetiny z nich je velmi špatný. Aby se stav silniční sítě zlepšil, potřebovali bychom přes 4,2 miliardy korun na vozovky a 1,6 miliardy na rekonstrukce mostů,“ říká náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka (vpravo) s ředitelem SS MSK Tomášem Böhmem.Zdroj: KÚ MSK
Na snímku náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka (vpravo) s ředitelem SS MSK Tomášem Böhmem.

Nebude oprav příliš mnoho najednou? Vždyť už nyní jsou řidiči v některých lokalitách opravdu zoufalí…
Když to trochu nadsadím, stavět se bude na každém kilometru. Na opravy silnic se nám podařilo totiž získat zhruba 3,5krát více finančních prostředků než v roce 2017, se stejnou částkou počítáme i příští rok. K tomu Ředitelství silnic a dálnic modernizuje svoje komunikace I. třídy, blíží se komunální volby a také města začnou opravovat cesty jako divá. Kraj ale bez ohledu na politiku bude modernizovat silniční síť rovnoměrně v celém regionu, rozhodující bude technický stav. Nejdříve proto přijdou na řadu ty silnice, které jsou v havarijním stavu a mohly by ohrozit bezpečnost provozu.

Správa silnic Moravskoslezského kraje se stará o 2735 kilometrů silnic nižších tříd. Kolik je jich v havarijním stavu?
V loňském roce nechala všechny silnice ve své správě změřit, vyhodnotila nerovnosti, strukturu a poruchy vozovek, vymezila havarijní úseky. Také zjišťovala, kde je nutné přemístit inženýrské sítě, i další ukazatele technického stavu cest. Ukázalo se, že 33 procent silnic je v havarijním stavu. Podle tohoto výsledku jsme sestavili plán generálních oprav silnic II. a III. třídy v ucelených tazích, kdy nejen vyměňujeme vozovky, ale rekonstruujeme i související objekty opěrné zdi, propustky, mosty a křižovatky, překládáme sítě elektřinu, plyn, vodu, kanalizaci. Upravujeme i krajnice, čistíme příkopy, obnovujeme dopravní značení a další.

Řidiči si mnohdy stěžují, že na opravovaných komunikacích nejsou vidět žádní dělníci…
Tahle situace nastává opravdu výjimečně, například když tuhne beton. A stejné, je to v případě, když se čeká na nějaké povolení.

Na řidiče čekají zejména v dopravní špičce dlouhé kolony.
ŘSD: Opravu hlavního tahu mezi Ostravou a Opavou nebylo nutné odkládat

Hrozí v našem kraji uzavírka některého z mostů kvůli havarijnímu stavu?
Správa silnic má v programu na opravu 139 mostů, ani jednomu z nich však nehrozí okamžité uzavření, ve špatném stavu je jich 33. Tři mosty v Ostravě se najednou opravují proto, že by nám propadly vyčleněné finance.

Je možné, aby tak rozsáhlé opravy silniční sítě probíhaly koordinovaně?
Kraj dělá maximum pro to, aby dopravní stavby lidem otravovaly život co možná nejméně. Modernizace silnic vyžaduje mimořádná dopravní opatření a koordinaci jednotlivých staveb. Opravit je ale musíme, jejich technický stav je opravdu špatný, v minulosti se do nich neinvestovalo, nemůžeme to oddalovat. Vytvořit harmonogram prací, výluk a uzavírek, který by vyhovoval všem, je nadlidský úkol. Zvlášť když zákon zakazuje v zastavěných oblastech pracovat v noci, musí se dodržovat technologické přestávky a další pravidla a nařízení. Ale snažíme se tomu ideálu přiblížit.

Spolupracuje kraj také s představiteli obcí a měst, kterých se opravy dotýkají?
Snažíme se o maximální informovanost občanů, řidičů a návštěvníků, aby doprava v kraji byla co možná plynulá a bez kolizí. Využíváme k tomu sociální sítě, mobilní aplikace, dopravní zpravodajství a další komunikační prostředky. Například na Rádiu Dálnice běží specializovaná hlášení jen pro náš kraj, připravujeme i velkou informační kampaň.

V loňském roce jste začali se zavedením kontroly toho, jestli stavební firmy položí při opravách tolik asfaltu, kolik předem slíbí. Pokračujete v tom i letos?
V měření tloušťky speciálním laserovým snímačem, který na milimetry přesně zaměří silnici před pokládkou asfaltu a potom po dokončení nového povrchu, pokračujeme, děláme i zkušební vrty. Ošizený asfalt totiž dlouho nevydrží, vrstvy praskají, začínají se v nich tvořit výtluky a vozovka už se potom nedá zachránit. Možnost přesné kontroly asfaltu laserem se tak stala povinnou součástí nových smluv o opravách silnic.

Cyklista
Nešvary českých cyklistů: jezdí a umírají bez přileb. A když bourají, tak namol