Hlavní třída v Ostravě-Porubě se několikrát do roka stane dějištěm nejrůznějších kulturních nebo sportovních událostí. Místo aut se tak po porubské „Champs-Élysées“ prochází davy lidí, projíždí maminky s kočárky, bruslaři nebo cyklisté. Kvůli Porubajku se v květnu Hlavní třída uzavřela pouze na dva dny. Pro Festivalu v ulicích Art & Life se ale Hlavní třída od Nálepkovy ulice po Havanskou uzavírá na necelé čtyři dny.

„Mám tyhle akce ráda. Můžeme se projít nebo projet po Hlavní třídě a užíváme si ji i trošku jinak, než když tady pouze jezdí automobily. Jediný problém je ale parkování. To je však problém i mimo uzavřenou ulici,“ uvedla Zuzana V., která na Hlavní třídě bydlí pět let. K tomu, zda by se ulice mohla uzavírat častěji i mimo kulturní akce, se vyjádřila i starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.

„Je to velmi citlivá otázka, protože je mnoho lidí-motoristů, kteří si neumí představit život bez svého plechového miláčka, kterého třeba na těch pár dní nemají kde zaparkovat nebo nemůžou projet. Lidé se pak rozdělují na dvě skupiny. Jedna skupina si uzavírku samozřejmě pochvaluje, protože se najednou celá Hlavní třída zklidní a můžou po ní chodit bez omezení a vidí, že ty ulice se dají využít i jinak než pro frekventovanou dopravu. Je třeba ukázat lidem, že to jde a dělat to třeba i častěji,“ informovala starostka s tím, že tato otázka se řešila i mezi zastupiteli.

Uzavírka Hlavní třídy má kromě negativního dopadu na parkování ale i své pozitivum, kterým je klidnější ulice především v noci. To kvituje i sedmašedesátiletá důchodkyně, jež v Porubě bydlí celý život. „Dříve jsem to uzavření neměla ráda, protože jsem se tady pak nemohla dostat autem. Teď už neřídím, takže si užívám to, když celá ulice najednou tichne. Hlavně v noci je tady pak klid,“ dodala důchodkyně.

Zklidnění ulice během nadcházejícího Festivalu v ulicích Art & Life kvituje i pracovnice kavárny Galerie Staré časy, která sídlí v horní části Hlavní třídy vedle bývalé České pošty. „Nás kavárníky by častější uzavření potěšilo. Byly by tady častěji větší davy lidí a a více by navštěvovali místní provozovny. Takže bych to brala určitě častěji,“ uvedla Michaela G.

V dotazníku z roku 2019 od studentek VŠB-TUO Karen Bartuskové a Nicole Valentové, jehož výsledky sloužily k potřebám bakalářské a diplomové práce, zaznělo od jednoho z respondentů i přání, aby se z Hlavní třídy stal bulvár bez automobilů.

„Ptali jsme se zastupitelů, zda si umí představit, že by se třeba uzavřela Hlavní třída na celé léto, což zatím je přání z říše snů. Ale zase vývoj je vývoj, takže možná k tomu jako společnost jednou dospějeme, a i lidé budou tolerantnější pro tady tyto věci. Ale musíme jim ukázat, že to funguje a na to je asi ještě trošku čas. Nicméně je to vývoj a myslím si, že k tomu asi jednou dojdeme,“ dodala Baránková Vilamová.


Nahrává se anketa ...

K tématu

Městský obvod Poruba zveřejnil pro obyvatele, kterých se uzavírka Hlavní třídy dotkne, informace k objízdným trasám městské hromadné dopravy:

Objízdná trasa povede ulicemi Francouzská – Nad Porubkou – Nábřeží SPB – 17. listopadu po Opavskou.

Městská hromadná doprava bude po dobu uzavírky řešena takto:

Zastávka Poruba,Alšovo nám. bude MIMO PROVOZ a dočasně nebude obsluhována linkami MHD. Využijte prosím nejbližší zastávky Hlavní třída nebo Věžičky.

Linka č. 40 bude v úseku zastávek Fakultní nemocnice – Poruba,vozovna vedena oběma směry odklonem po ul. 17. listopadu přes zastávku Hlavní třída a po ul. Opavské. Spoje končící na zastávce Poruba,Alšovo nám. budou ukončeny na provizorní zastávce Věžičky.

Linka č. 54 bude v úseku zastávek Poruba,Studentské koleje – Nezvalovo náměstí vedena oběma směry odklonem po ul. Opavské a Porubské přes zastávku Věžičky.

Linka č. 88 bude v úseku zastávek Duha – Francouzská vedena oběma směry odklonem po ul. Opavské a Porubské přes zastávku Věžičky.

Provizorní zastávka Věžičky - pro odkloněné linky č. 40, 54 a 88 bude umístěna na ul. Porubské před kruhovým objezdem ve směru od vozovny.

Přemístěné zastávky

Poruba,vozovna - pro linku č. 40 (směr Poruba,radnice / Poruba,PZ) se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na provizorní zastávku, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou.

Poruba,Alšovo nám. - pro linku č. 40 (směr Poruba,radnice / Poruba,PZ) se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na tramvajovou zastávku Hlavní třída (směr Poruba,Vřesinská).

Poruba,Alšovo nám. - pro linky č. 54 a 88 (směr Poruba,Studenská / Duha) se přemísťuje na ul. Porubskou, na autobusovou zastávku Věžičky (směr Poruba,vozovna).

Poruba,Alšovo nám. - pro linku č. 40 (směr Poruba,Opavská) se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na tramvajovou zastávku Hlavní třída (směr Poruba,vozovna).

Poruba,Alšovo nám. - pro linky č. 54 a 88 (směr centrum) se přemísťuje na ul. Porubskou, před kruhový objezd ve směru od vozovny, na provizorní autobusovou zastávku Věžičky.

Věžičky - pro linku č. 40 (pouze pro spoje jedoucí od Fakultní nemocnice) se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na autobusovou zastávku Poruba,vozovna (směr Slavíkova).