Krásný exemplář se bezstarostně vyhříval na zahradě rodinného domku, ale vypátral ho a štěkotem informoval své „páníčky“ o číhajícím nebezpečí ostražitý čtyřnohý hlídač.

Hasič ihned identifikoval „neškodnou“ užovku obojkovou, která žije zejména v blízkosti vody a živí se hlavně obojživelníky a rybami. Opatrně ji přehrnul rukama ve festovních rukavicích do plastového kyblíku, překryl víkem, vytvořeným z plastové tašky, a kolegové už je oba vezli na okraj nedalekého Bělského lesa.

VIDEO ZE ZÁSAHU

Tam ji opatrně vyklopil do trávy. Po krátké „domluvě“ opatrnými doteky, na které užovka reagovala podrážděným syčením a pokusy o útok, nakonec plaz zřejmě pochopil, že cílem je dostat ho z frekventované pěšiny do bezpečí, a rychle zmizel v blízké husté vegetaci.