Autoškoly se svými žáky, ale i ostatní řidiči, se tak mohou zúčastnit programu, který je součástí Evropského pilotního projektu celoživotního vzdělávání řidičů, jehož nositelem je Centrum bezpečné jízdy LIBROS OSTRAVA a garantem poslanec evropského parlamentu Vojtěch Mynář. 

Psychologická laboratoř

Od pondělí 9. září od 14 00 hodin se majitelé a instruktoři autoškol, řidiči nebo zájemci o řidičský průkaz mohou těšit jak na kurzy bezpečné jízdy, které jsou věnovány zdokonalování řidičských schopností a dovedností na smykových drahách plochy Centra, tak i na seminář legislativy v autoškolství, různé přehlídky anebo dopravně - psychologickou laboratoř.

Po celý týden budou probíhat prezentace prodejců motocyklů, osobních i nákladních automobilů, dodavatelů příslušenství a učebních pomůcek pro autoškoly.

Akce se mohou všichni zájemci zúčastnit zdarma, stačí se jen přihlásit na stránkách Centra bezpečné jízdy Libros Ostrava, kde je také zveřejněn podrobný program akce.

Celý týden bude zakončen v sobotu 14. září slavnostním otevřením nových prostor Dopravní školičky Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava pro moderní dopravní výchovu předškolních dětí a Mistrovstvím České republiky o titul Motokaskadéra 2013, spanilá jízda Ostravou a velká odpolední a večerní show. 

Návštěvníci a účastníci kurzů bezpečné jízdy, kteří se účastní týdne pro autoškoly a mladé řidiče získají kombinovaný voucher na 50% slevu na základní kurz bezpečné jízdy a 80% slevu na kurz pro odečet trestných bodů pro řidiče, výhodné benefi ty na pojištění vozidel nebo volnou vstupenku na sobotní závěrečnou akci. Partnery akce je statutární město Ostrava, ministerstvo dopravy ČR, Krajská hospodářská komora MS kraje, Česká pojišťovna, Auto Heller, ŠKODA AUTO, SHERLOG a další. 

(PR)