„Historie těchto oslav sahá na Ostravsku až do roku 1864, patřily tu k největším svátkům horníků i hutníků a vůbec všech obyvatel města. Tato tradice byla po delší době obnovována od roku 2013,“ říká Kateřina Polínková z Klubu přátel Hornického muzea Ostrava.Letošní připomínka sv. Prokopa začíná u katedrály v 17 hodin, od 18 hodin pak bude sloužena mše svatá za živé i již nežijící havíře.