„Když jsme na začátku léta sledovali, co se děje s cenami a dostupností stavebních materiálů, hodně jsme se obávali, jak to celé dopadne. Ale firma udělala opravdu maximum pro to, aby byly práce hotovy co nejdříve. Za úspěch považuji i to, že se celá akce pro město obešla bez větších víceprací,“ řekl starosta Klimkovic Jaroslav Varga.

Projekt je unikátní tím, že je na něj schválena podpora hned ze tří dotačních titulů, které by mohly pokrýt přes 60 procent nákladů. Všechny jsou všechny zaměřeny na ochranu životního prostředí, potažmo na úspory energií a snížení energetické náročnosti objektu, poskytne je Státní fond životního prostředí a Operační program životního prostředí.

Budova je čerstvě zateplená včetně půdního prostoru a má nově instalovanou vzduchotechniku se systémem nuceného větrání s rekuperací tepla. Původní, zastaralé kotle se nahradily kondenzačními plynovými. Dále se sanovaly hydroizolace, krovy a komíny, nová fasáda se doplnila dekoračními římsami. Měnila se střešní krytina, okna i vchodové dveře, přidávala se okna pro suterénní prostory, přičemž největší zdržení způsobila právě opožděná dodávka oken. Instalovaly se nové okapy i mříže k suterénním oknům. Nově je osvětlený přístupový chodník, světla rozsvěcují pohybová čidla. Na severní části budovy směrem do zahrady jsou zřízeny vývody pitné vody i venkovní elektrické zásuvky. Stavební práce prováděla společnost INTOZA, která vyhrála výběrové řízení.

Budova se kvůli rekonstrukci uzavírala již před koncem června, podle původního plánu měly být práce hotovy v první polovině září, nakonec se děti do své školky vracely až 1. října s tím, že poslední stavební úpravy vně objektu firma dokončovala za provozu ještě v následujícím týdnu. Po dobu uzavření objektu navštěvovaly děti další dvě klimkovické mateřinky, třídu navíc otevřelo Centrum volného času Mozaika.