Rekultivaci, kterou zde provedl státní podnik DIAMO, lidé z hodnotili jako „boží zásah". Konečně se jim v průmyslové lokalitě u Mittalu s Rudnou a Frýdeckou ulicí v zádech ulevilo, a jak sami říkají, mohli se alespoň trochu nadechnout.

O to větší znepokojení mezi obyvateli Rajnochovy ulice zavládlo, když před Velikonocemi zjistili, že z oblasti mezi domy a řekou se stala zóna lehkého průmyslu.

„Myslivci tady mají honitbu, žijí zde srnky, ptáci. Navíc jde o nadregionální biokoridor. Vysadili tady zeleň, uvažovalo se jen o drobných sportovištích, ale další fabriky?" diví se Taťána Hornová, která v ulici zajišťuje zázemí pro pěstouny a pořádá dětské tábory u koní.

Politická reprezentace zavítala i na prohlídku další ostravské ekologické zátěže - Trojického údolí.
Ministr průmyslu obhlížel ekologické zátěže Ostravy

Mluvčí krajského úřadu Petra Špornová uvedla, že nadregionální biokoridor byl zúžen podle norem v rámci schválení nového ÚP města Ostravy. „K návrhu vydával krajský úřad jako dotčený orgán souhlasné stanovisko, kterým navrhovanou změnu akceptoval s tím, že je v souladu se zásadami územního rozvoje kraje," říká Špornová.

Taťána Hornová na snímku ukazuje, o kterou lokalitu se jedná.Zdroj: Deník/Pavel Sonnek
Taťána Hornová na snímku ukazuje, o kterou lokalitu se jedná.

Jaroslavu Jankovovi dokonce přes jeho pozemek povede do průmyslové zóny, kde už jsou na papíře rozparcelované haly, příjezdová cesta.

„Nikdo se vůbec neobtěžoval dát mi o tom vědět. Až před Velikonocemi několik sousedů informovali dopisem, já se o tom paradoxně dozvěděl až od nich," podivuje se Jankov. Pozemky s loukami a lesy patří společnosti Asental Land, která je chtěla zužitkovat pro své potřeby a podala návrh na změnu ÚP.

„Společnost RPG RE Land (nyní Asental) podala podnět ke změně ÚP proto, že pozemky byly vedeny jako funkční plocha les, kterým ovšem kvůli kalovým nádržím nikdy nebyly," vysvětluje mluvčí Asentalu Tomáš Neščák s tím, že podnět byl podáván v letech 2008 a 2010, schválen však byl až v roce 2014. Tedy po rekultivaci podnikem DIAMO. „Asental požadoval, abychom jim území udusali a zhutnili pro budoucí zástavbu, což jsme odmítli. Pozemky totiž musíme uvést do takového stavu, v jakém byly před stavbou před desítkami let. Proto je zde v rámci navrácení do původního stavu na jedné polovině les a na druhé louka," poopravuje Neščákovo tvrzení Josef Havelka, ředitel DIAMO, odštěpného závodu Odra.

Okolní obyvatelé projevili s prodejem domů (v pozadí) nesouhlas.
Podnikatel pronajme tři bytové domy Romům. Sousedé se bojí problémů

„Pokud se tam někdy bude stavět, bude třeba půdu zhutnit. Ale vykácet někde stromy, které byly vysázeny v rámci rekultivace, není legrace," zdůrazňuje Havelka. Obyvatele štve zejména skutečnost, že doteď o ničem nevěděli. A jak na zastupitelstvu zjistili, tak ani vedení Slezské Ostravy. „Pokud magistrát neosloví příslušný městský obvod k vyjádření k návrhu zpracovávané studie, tak městský obvod o takovémto zpracovávání nemá jak vědět," vysvětluje mluvčí slezskoostravské radnice Jan Král.

Zcela jasno ve věci nemají podle všeho ani na magistrátu. „Že je tady něco hodně špatně, řekl i hlavní architekt města. Jeho úřad údajně vůbec netušil, že v místě proběhla rekultivace a je tam zeleň," kroutí hlavou Hornová.

Útvar hlavního architekta o žádném konkrétním stavebním záměru či investorovi, který by pozemky zastavěl, neví. „Bez pořízení územní studie, o kterou majitel pozemku požádal, na něm nelze povolit žádnou stavbu," vysvětluje hlavní architekt města Cyril Vltavský.

Obyvatelé Rajnochovy ulice se obávají toho, že pokud by se do věci nyní nevložili, výstavbu průmyslových hal by už neodvrátili. I proto založili spolek Za bezpečnější a čistší Kunčičky.

Někteří cyklisté a pěší si ze zákazu těžkou hlavu nedělají.
Zákazové značky a mříž zatarasily oblíbenou stezku