Dochází zde totiž dlouhodobě k průběžnému odumírání stromů a jejich následnému kácení právě z důvodu špatného zdravotního stavu. Stromy zde rostou ve velmi ztížených podmínkách, v úzkém zeleném pásku mezi komunikací a chodníkem, v bezprostřední blízkosti obrub komunikace.

Na základě aktuálně zjištěného zdravotního stavu stromů a výsledků přístrojového měření tahových zkoušek bude vykáceno pět nyní již nebezpečných lip a jeden jasan.

Projekt podporující vznik komunit a posilování sousedských vztahů je slušně rozběhnutý.
Zájem o Sousedství!!! v Ostravě-Jihu je rekordní, vedení obvodu reaguje navýšení

Stromy pak budou nahrazeny v rámci připraveného projektu „Rekonstrukce chodníku Blahoslavova“ pěticí nových stromů.

Umístění nových stromů do lokality je přitom velmi problematické, jelikož je zde jen úzký pás veřejné zeleně, ve kterém se navíc nacházejí podzemní inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, která umisťování výsadeb velmi limitují nebo přímo znemožňují.

Třetí setkání soutěže pro děti a dospělé - Po stopách Velké Ostravy - se konalo v Sadu Jožky Jabůrkové ve Ostravě-Vítkovicích.
FOTOGALERIE: Děti i dospělí se utkali v soutěži Po stopách Velké Ostravy

V minulém roce došlo třeba k odstranění jedné lípy z důvodu zjištění výskytu plodnic dřevomoru kořenového u báze kmene. Jedná se o dřevokaznou houbu, způsobující rychlou degradaci dřeva a v pokročilých fázích infekce pak může dojít k selhání dřevin v bazální části kmene jeho zlomem.