Nejhorší situace byla dnes ráno v Dolní Lutyni-Věřňovicích na Karvinsku, kde průměrná denní koncentrace prašného aerosolu dosahovala 165 mikrogramů na metr krychlový, tedy více než trojnásobku povoleného limitu.

"Rozptylové podmínky budou i nadále mírně nepříznivé až nepříznivé. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu budou většinou překračovat hodnotu stanoveného imisního limitu (50 mikrogramů na metr krychlový), místy dvojnásobně až trojnásobně," uvedli meteorologové.

Na zhoršené kvalitě ovzduší v kraji, které je dlouhodobě nejhorší v zemi, se podílí průmyslové podniky, doprava a lokální topeniště. Výrazné problémy jsou v kraji v topné sezoně. Roli hraje i poloha kraje blízko Polska, odkud podle odborníků i kvůli povětrnostním podmínkám směřuje znečištění do Česka.

                                    3. ledna v 7.00    3. ledna ve 12.00   4. ledna v 6.00
Český Těšín                   53                      48                         42
Frýdek-Místek                70                      66                         27
Havířov                         100                    106                       114
Karviná                         98                      96                         90
Ostrava-Fifejdy              133                    144                       126
Ostrava-Mariánské Hory 105                    110                       93
Ostrava-Poruba              92                      98                        93
Ostrava-Přívoz               139                    149                       130
Ostrava-Radvanice         126                    128                       115
Ostrava-Zábřeh             125                    136                       126
Opava                           93                      95                         94
Rychvald                       152                    164                       148
Studénka                       97                     111                       107
Třinec-Kanada                18                     18                         11
Třinec-Kosmos                15                     16                         24
Dolní Lutyně-Věřňovice   152                    167                       165