„Laboratorní analýzou byly zjištěny sinice v množství, které může u vnímavých jedinců vyvolat zdravotní potíže. V ostatních sledovaných nádržích je voda hodnocena jako vhodná ke koupání," uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Helena Šebáková.

Na hlučínském jezeře byl v některých místech potvrzen masivní rozvoj vodních rostlin, z nichž převažuje stolístek klasnatý.

„Při kontaktu s kůží člověka není rostlina alergenní ani toxická, ale koupání v hustě prorostlé části nádrže je fyzicky nepříjemné. Proto je voda hodnocena jako vhodná ke koupání se zhoršenými senzorickými vlastnostmi," doplnila. (zi)