„Aktuálně je to jeden pacient za jeden až dva dny. S kolegy z Opavy, Havířova a Třince jsme se dohodli, že budou přijímat všechny ostatní pacienty včetně těch našich, u kterých riziko nebylo zjištěno,“ řekl MUDr. Petr Šilhán, Ph.D., primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava s tím, že věří, že takto nastavená pravidla omezí rizika destabilizace péče o psychiatrické pacienty. 

KŘÍŽEM krážem ostravskými ulicemi a obvody o Velikonočním pondělí.
PODÍVEJTE SE: Velikonoce v Ostravě: Šmigrust i po síti, sportovci v ulicích

Psychiatrické oddělení během tří dnů proměnilo prostory ambulancí a denního stacionáře na lůžkové oddělení. Původní lůžková stanice oddělení musela být totiž uvolněna pro případ, že nebudou dostačovat kapacity infekční kliniky.

„Musím poděkovat kolegům z technického úseku, kteří v rekordně krátké době zvládli vystěhování objektu i poměrně náročné úpravy, jako například vsazení nouzových dveří nebo umístění kamer do všech pokojů,“ vyjmenoval některá z řady technických opatření primář Šilhán. 

Koronavirová subkultura v Ostravě.
Koronavirová subkultura v Ostravě. Zaujalo vás podobné graffiti?

Ve fakultní nemocnici se podařilo zajistit i péči pro děti do 15 let, které vyžadují psychiatrickou hospitalizaci a jsou současně COVID-19 pozitivní nebo čekají na výsledek testu.

„Tito pacienti budou hospitalizováni na Klinice dětského lékařství FN Ostrava s tím, že jim bude poskytnuta konziliární pedopsychiatrická péče. Právě výborná spolupráce s ostatními obory FN Ostrava, zvláště s infekční a dětskou klinikou, umožnila koncentrovat tento typ péče do naší nemocnice,“ uzavřel primář Šilhán.

Litevská vědkyně Dovilė Barcytė.
Jméno po Ostravě. Mladá vědkyně pojmenovala nový rod řas