Celkově dosáhla investice výše 35 milionů korun, FNO se z vlastních prostředků podílela částkou 20 milionů. Díky tomu byly například rekonstruovány prostory pro dětskou rehabilitaci a pořízeny kvalitní technologie.

„Podpora byla zaměřena i na komunikaci s rodinami, které pečují o nemocné děti,“ uvedl Ivo Žolnerčík, náměstek ředitele FNO pro techniku a provoz.

V ambulancích Kliniky léčebné rehabilitace je ročně ošetřeno zhruba 1,5 tisíce dětí. Toto pracoviště využívají ale i další dětští pacienti kteří jsou hospitalizováni na dětské neurologii, klinice dětského lékařství, na oddělení neonatologie, neurochirurgii, chirurgii, plastice, popáleninách a dalších pracovištích fakultní nemocnice. Kromě zkvalitnění a rozšíření možností rehabilitace bylo cílem modernizace i sjednotit péči o dětské pacienty na jedno místo. V průběhu rekonstrukce také vznikly tři individuální tělocvičny pracovny pro fyzioterapeuty, kteří s dětmi pracují individuálně. Byl postaven i speciální sál výškově přesahující standardní výšku ostatních místností. Ten je koncipován přes dvě poschodí, aby bylo možné využívat rozmanitá závěsná zařízení, která lékařům pomáhají při léčbě. Přednostka Kliniky léčebné rehabilitace FNO Irina Chmelová vysvětlila, že v dohledné době chtějí dovybavit sál i houpačkami a trampolínami. „Skvělým nástrojem pro motivování dětí k rehabilitaci je cvičení s xboxem, jehož programy umožňují zahrát si například volejbal nebo tenis. Tato interaktivní rehabilitace se setkává s velkým ohlasem a je další ukázkou možností využití moderních zábavných technologií i k léčebným účelům,“ upřesnila Irina Chmelová. Ta oceňuje i to, že s podporou Norských fondů bylo možné rozšířit znalosti a zkušenosti terapeutů, kteří se podílejí na dětské rehabilitaci.

„Zároveň se nám podařilo zlepšit spolupráci s rodinou a vzdělávání rodičů například prostřednictvím informativních brožur i DVD výukových programů, díky nimž rodiče získávají jistotu v tom, jak by jejich dítě mělo rehabilitovat,“ dodala Irina Chmelová.

Ilustrační foto
Operátoři hasičů pomohli z Ostravy zachránit řidiče ve Švýcarsku