Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim.

Jako patroni projektu OVOV působí medailisté a účastníci olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy, kteří se kromě jiného zúčastní i okresních a krajských kol soutěží družstev.

Ostravské okresní kolo letošního pátého ročníku soutěže se bude konat 16. dubna v Základní škole Bohumíra Dvorského v Ostravě-Bělském Lese, která nabízí dětem rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na atletiku a basketbal.

„Akce probíhá jednak jako soutěž družstev, kdy za každou školu soutěží dívky a čtyři chlapci, a také jako soutěž jednotlivců. Za každou školu může startovat až osm žáků v této kategorii. Utkají se v šestiboji. Ten bude složen ze sprintu na šedesát metrů, hodu medicinbalem, přeskoků přes švihadlo, trojskoku, kliků a driblingu," popsala organizátorka okresního kola OVOV Renata Adamíková s tím, že nejlepší dva v každé kategorii postupují do krajského finále.

Patronkou projektu u nás je Šárka Kašpárková. „I v loňském roce se s Gejzou Valentem zúčastnili okresního kola. V průběhu závodu pomáhali, radili žákům a na závěr předávali poháry a ceny vítězům. V prosinci pak uspořádali na naší škole besedu k OVOV, kde žákům projekt představili a uspořádali autogramiádu," řekla organizátorka.

Zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit OVOV a jejich motivace ke zlepšování vlastních výkonů podle ní přináší kromě lepší fyzické zdatnosti dětí pozitivní vliv i v oblasti prevence sociálně patologických jevů, kterými jsou například záškoláctví, vandalismus, drogové a alkoholové závislosti nebo gamblerství a povalečství.