Půjde o kombinovanou formu výuky, takže je možné vzdělávat se i při zaměstnání. Absolventi najdou uplatnění v oblasti cestovního ruchu, na letištích a u leteckých společností, v hotelovém managementu nebo podnikové sféře.

Velký důraz je kladen na praxi a zkušenosti z opravdového života.Studium cestovního ruchu Vysoké školy obchodní bude probíhat v Ostravě v sídle Vysoké školy podnikání a práva.

Více na www.cestovniruchvostrave.cz.