K Hodině Země se připojují všichni ti, kteří si uvědomují naše ohrožení klimatickou krizí, způsobenou zejména používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu.

Důsledkem je i extrémní počasí – vlny veder, sucho, přívalové povodně, suchem oslabené lesy napadené kůrovcem. Připojením se k akci dávají obce i jednotlivci symbolickým zhasnutím  najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná. Zhasínají veřejné osvětlení, do tmy se noří památky i veřejné budovy. Cílem je dát viditelně najevo společný zájem o ochranu životního prostředí, zejména klimatického systému Země.

K Hodině Země se můžou připojit také jednotlivci. Více na webu www.hodinazeme.cz.