Do té druhé poloviny výčtu "slabých míst" našeho právního systému pak patří složitá orientace v právním řádu, nepřehlednost a nesrozumitelnost právních informací, neexistující koncepce bezplatného právního vzdělání v Česku.

Nadační fond Paragraf, na snímku Petr Kausta, v Ostravě 24. zaří 2018.S tím vším chce Paragraf bojovat. Jak a proč?  "Právní právní vědomí občanů je bohužel nedostatečné," míní zakladatel nadačního fondu ostravský právník Petr Kausta (na snímku).

Kdy vznikla první myšlenka založit nadační fond?
Myšlenka o nadačním fondu a jeho zaměření mě napadla asi před pěti lety a přivedly mě k ní mé dlouholeté zkušenosti z generální praxe advokáta. Tehdy jsem začal přemýšlet o tom, jak předcházet sporům a právním situacím, do kterých se klienti dostali proto, že neměli dostatečné právní povědomí. Proto vznikla myšlenka vytvořit projekt, jehož úkolem a cílem bude zvyšovat právní vědomí v naší společnosti, respektive občanům pomáhat znát právo.

Proč fond vznikl a je vůbec důležitý?
Jsem přesvědčen, že činnost nadačního fondu je smysluplná a bude prospěšná. Současná realita stavu právního povědomí lidí to bohužel potvrzuje. Právní praxe totiž ukazuje, že pokud by právní vědomí bylo na vyšší úrovni, pak by mnohé právní spory nebo situace vůbec nenastaly. V našem právním systému stále platí zásada, že „neznalost zákonů neomlouvá“, ale právní vědomí občanů je bohužel nedostatečné. Proto chceme přispět ke změně prevencí, osvětou, a především vzděláváním.

Kdo se může na nadační fond obrátit?
Každý. Jedním z hlavních cílů Nadačního fondu Paragraf je, aby zprostředkoval základní právní informace. Budeme se snažit, aby to bylo vždy ve formě, kterou pochopí doopravdy každý, tedy zejména děti a senioři. Stěžejním médiem budou webové stránky, ale chceme informace dostat mezi lidi i dalšími projekty, jako je Právo do škol.

Hodně lidí může namítnout, že vznikla jen další tzv. neziskovka…
Té otázce rozumím a je dobře, že na ni mohu odpovědět. Právní forma nadačního fondu je ze zákona nepochybně nezisková a rozhodně není a nebude nikdy cílem ani účelem naplňovat jakékoliv soukromé zájmy kohokoliv, kdo je a bude s nadačním fondem spojen. Naše vize je opravdu odlišná.

V čem konkrétně?
Víme, že budeme muset přesvědčit širokou veřejnost o prospěšnosti činnosti nadačního fondu, ale taky zapojit do našich projektů řadu odborníků i mimo právní obory. K tomu budeme potřebovat podporu nejen morální, ale i odbornou, mediální, materiální a rovněž finanční. Bez toho projekt těžko může fungovat a my za účelem získání finančních darů, které budou vždy výhradně použity na realizaci projektů nadačního fondu, jsme zřídili transparentní účet.

Kdo stojí za vznikem Nadačního fondu Paragraf?
Tým deseti lidí z řad právníků, pracovníků IT a administrativy. Navazujeme spolupráci s odborníky z oblastí, jejichž odbornost bude potřeba k plnění projektů fondu, a to zejména se soudci, státními zástupci, advokáty, soudními znalci, lékaři, psychology, učiteli a dalšími.

V čem je výjimečný nebo jiný než ostatní nadační fondy?
V současnosti existuje mnoho prospěšných projektů, které se zaměřují na některé kritické oblasti života ve společnosti. Napadá mě například finanční gramotnost. Naším cílem ale je, aby zde byla komplexní výchova „právního vědomí“ a začala vhodnou formou již v první třídě základní školy, a byla v budoucnu pevnou součástí vzdělávání na základních školách.

Je to běh na dlouhou trať, co chcete v prvním roce udělat? S čím byste byli spokojeni?
Bude to nekonečný „ultramaraton“. Tak jak se bude měnit právo, budeme i my na tyto změny ihned reagovat. Naším nejbližším cílem je rozjet náš stěžejní projekt, kterým je samotný web nadačního fondu na adrese www.nfparagraf. cz, kdy obsah budeme postupně naplňovat základními právními informacemi pro všechny. Na stránkách bude i zvláštní sekce s informacemi pro děti. Dále se budeme snažit navázat spolupráci v oblasti prevence kriminality a práce s oběťmi trestných činů se statutárním městem Ostravou, Probační a mediační službou a dalšími subjekty působícími v této oblasti.

K TÉMATU

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.
Více již brzy na webových stránkách www.nfparagraf.cz