Nová příspěvková organizace města, o které se hovoří už dlouhé měsíce, začne fungovat od 1. července, ředitele chce pak město najít do konce roku.

„Absence takové instituce je často označována jako výrazný nedostatek v koncepci rozvoje města,“ podotýká primátor Tomáš Macura (ANO) a jeho náměstkyně Zuzana Bajgarová (ANO) zašla na nedávné besedě Jak (ne)dělat sochy v Ostravě ještě dál. „Na rovinu si přiznejme, že na magistrátu je toto téma dlouhodobě podhodnocené. Dosud to vlastně ani nebylo téma,“ konstatovala Bajgarová a vznik takové instituce označila v podstatě za nutnost.

Co by měl mít nový Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) na starosti? Především garantovat, jak bude veřejný prostor vypadat a co se v něm objeví.

OPOZICE? NEPŘIPRAVENÉ

Když radní před zastupitele s tímto záměrem předstoupili, opozice návrh zkritizovala. Nikoliv podstatu, ale údajnou nepřipravenost. „Vznik takové organizace vítáme, ale není dostatečně připravená, a to zejména ve vztahu k Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu,“ soudí opoziční zastupitel Josef Babka (KSČM).

„Dojde k určité restrukturalizaci,“ upřesňuje to Bajgarová. „Podle toho, jak se bude MAPPA rozjíždět, převezme některé kompetence, které dnes spadají pod Útvar hlavního architekta,“ říká náměstkyně.

Leckoho by mohlo napadnout, že pokud vedle sebe budou fungovat hlavní architekt a městský architekt, coby ředitel MAPPA, mohou si lidově řečeno lézt do zelí. Tyto obavy ale i opozice mírní.

„Ke konfliktu při výkonu funkcí ateliéru a Útvaru hlavního architekta nedojde, příspěvková organizace nemůže převýšit pravomoci samosprávy, ale je špatně, že samotné vazby a vztahy nejsou dořešeny,“ podotýká Babka. „Radní očekávají, že to za ně udělá hledaný ředitel, ale to je nešťastné řešení. Zbavit se odpovědnosti za určení jasných pravidel je problém.“

Na chod MAPPA bude letos vyčleněno z městského rozpočtu deset milionů korun, v příštím roce pak dvacet. „Patrně to nebude konečná částka. Těžko očekávat, že kromě platů a vzdělávání pracovníků bude tato částka sloužit ještě k samotným výdajům za architektonické soutěže,“ myslí si opoziční zastupitel Babka.

Od příštího roku by měl MAPPA tvořit asi patnáctičlenný tým, mezi jehož první výzvy se má zařadit například vyřešení lokality za katedrálou Božského Spasitele.

„Dojde k určité restrukturalizaci,“ upřesňuje to Bajgarová. „Podle toho, jak se bude MAPPA rozjíždět, převezme některé kompetence, které dnes spadají pod Útvar hlavního architekta,“ říká náměstkyně.

Leckoho by mohlo napadnout, že pokud vedle sebe budou fungovat hlavní architekt a městský architekt, coby ředitel MAPPA, mohou si lidově řečeno lézt do zelí. Tyto obavy ale i opozice mírní.

„Ke konfliktu při výkonu funkcí ateliéru a Útvaru hlavního architekta nedojde, příspěvková organizace nemůže převýšit pravomoci samosprávy, ale je špatně, že samotné vazby a vztahy nejsou dořešeny,“ podotýká Babka. „Radní očekávají, že to za ně udělá hledaný ředitel, ale to je nešťastné řešení. Zbavit se odpovědnosti za určení jasných pravidel je problém.“

Na chod MAPPA bude letos vyčleněno z městského rozpočtu deset milionů korun, v příštím roce pak dvacet. „Patrně to nebude konečná částka. Těžko očekávat, že kromě platů a vzdělávání pracovníků bude tato částka sloužit ještě k samotným výdajům za architektonické soutěže,“ myslí si opoziční zastupitel Babka.

Od příštího roku by měl MAPPA tvořit asi patnáctičlenný tým, mezi jehož první výzvy se má zařadit například vyřešení lokality za katedrálou Božského Spasitele.

Kontroverzní sochy Davida Mojesčíka v Ostravě:

Fotogalerie: Kontroverzní sochy Davida Mojesčíka v Ostravě

Jak to vidí hlavní architekt města Cyril Vltavský?
Pozice tzv. městského architekta vznikají v posledních letech na území celé republiky. Tato kancelář má rozšířit možnosti města ovlivnit kvalitu jeho architektury a urbanismu. MAPPA nemá nahradit Útvar hlavního architekta, bude se zabývat jinými úkoly. Očekávám, že pomůže při zaujímání stanovisek v oblasti architektury i veřejného prostoru tam, kde nám to nepřísluší. Jeho vznik vnímám bezesporu jako přínos pro město a jeho rozvoj.

Čemu se má MAPPA věnovat?
- bude garantem toho, co se ve veřejném prostoru objeví
- organizování architektonických a urbanistických soutěží
- sjednocení veřejného prostoru a architektury napříč obvody
- řešení otázky nadměrného reklamního smogu ve městě