Průtoky v řekách se pohybují v rozmezí 330 až 364 denní vody, v řadě profilů je průtok nižší než 364 denní (pozn. red.: statistické číslo, které vypovídá, že takový průtok bývá v uvedeném případě 364 dnů v roce. Čím vyšší číslo je, tím méně vody v řece teče).

„V Ostravici ve Slezské Ostravě protéká v současnosti 2,32 metrů krychlových za sekundu, což je 355 denní voda. K tomu je nutno dodat, že tento průtok je mírně nadlepšený vypouštěním z přehrad, kde musí být zachován minimální odtok podle manipulačních řádů. Tento odtok je vyšší než přítok do přehrad. Dlouhodobý průměr průtoků v Ostravici ve Slezské Ostravě v tomto období bývá 15,47 metrů krychlových za sekundu," upřesnil obchodní ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček.

Podle něj jsme podobná období sucha zažívali v letech 1993 a 2003. „Situace je vážná, ale není historicky tak úplně ojedinělá," odpověděl Čestmír Vlček s tím, že v horizontu dvou měsíců nehrozí žádné omezení týkající se dodávek vody.

Voda chybí i v přehradách

V porovnání s počátkem srpna vody ubylo s výjimkou Kružberka i v přehradách povodí Odry. Zásobní objem Slezské Harty je v nyní zaplněn z necelých 87 procent, Kružberka z téměř 86 procent, Těrlicka z téměř 81 procent, Olešné z 65 procent, Žermanic z 58 procent, Morávky z více než 57 procent.

„Přehrada Šance je zaplněna ze 32,4 procenta. Zde je stav ale ovlivněn snížením hladiny před obdobím sucha z důvodu stavby," dodal Čestmír Vlček.