Uveřejňovány byly také zprávy o tom, že sbor má stovky osob a koní a plátěný stan je postaven s udivující rychlostí, večer se tyčí, koná se produkce pro tisíce návštěvníků, ráno je již místo prázdné a cirkus na vagonech odjíždí „jest to pravá amerikánská organisace".

SKVĚLÁ REKLAMA

Inzerát. Již od začátku srpna 1906 se v ostravských novinách objevily obrovské informující o příjezdu cirkusu Buffalo Billa. Zdroj: Repro: Ostravský deník Již tři dny před příjezdem cirkusu se dostavil do Ostravy jak psaly noviny „manager cirku mr. John Burke", aby shromážděným novinářům oznámil průběh cirkusového představení. Sdělil, že celý obrovský ansámbl přijede ve středu 8. srpna mezi 5. a 6. hodinou ranní na přívozské nádraží, aby se z vagonů stačil přemístit za novou střelnici, kterážto je v místě zvaném V cínglu. Tam už je připraveno místo pro veliký stan, který musí být bleskově postaven tak, aby již v jednu hodinu po poledni mohlo začít odpolední představení.

Manažer Burke potvrdil, že program cirku Buffalo Bill bude v Moravské Ostravě věrně a přesně tentýž jako v Londýně, Paříži, Berlíně nebo Římě. Burke své práci rozuměl, protože rozdal novinářům i písemné podklady v němčině i češtině. Ti pak mohli napsat, že v tomto případě nejde o obyčejný cirkus, neboť plukovník William Cody alias Buffalo Bill „skutečně bojoval vítězně s rudochy". Celkem přijedou do Přívozu čtyři vlaky čítající dohromady 49 vagonů s nákladem vážícím více než tisíc tun. Bylo přesně rozepsáno, kterým vlakem pojedou koně, kterým indiáni a podobně. A kolik vagonů slouží k ubytování artistů a jezdců. K vidění budou skuteční indiáni, za které se musel plukovník Cody americké vládě zaručit, že jakmile přijedou zpět do Ameriky, přiměje je k návratu do rezervace.

Jeden vlak byl naložen „lehce sestavitelným šapitó", které mechanickým systémem zruční mužové zvednou a vše připraví k atrakci. Do provozu dají i malou elektrárnu na osvětlení. Průvod cirkusu směřující na Novou střelnici bude nevídaný, což by si neměl nechat žádný člověk ujít.

SLAVNÝ PRŮVOD

Plukovník William Cody alias Buffalo Bill měl úžasný smysl pro reklamu. Nezachovala se jediná fotografie, kde by nepůsobil impozantně jako pravý „zápaďák“. Zdroj: Repro: Ostravský deník A také se tak stalo. Cirkus v Přívoze očekávaly davy zvědavců, a když se dal do pohybu, doprovázelo ho několik tisíc osob, některé noviny napsaly, že jich bylo více než o hornických Prokopských slavnostech. Jako první jeli kovbojové, za nimi indiáni vyzdobení čelenkami, byli tam i „drsní Mexikáni", ale také kozácké jízda, která ještě před několika lety sloužila v carské armádě. K vidění byli angličtí jezdci, kteří bojovali proti Búrům i Makefingu a později v Indii. Úžas budila skupina japonských samurajů (noviny ji nazvaly tlupou žaponských samurai). K vidění byla takzvaná karavana korábů, tedy plachtami krytých prérijních vozů osadníků směřujících na Západ. Celý podnik je jak uvedl plukovník Cody velká vojenská hra. Byla předváděna bitva u řeky Little Big Horn, kde indiáni porazili bělošskou armádu. Předvádělo se také osvobození Kuby od Španělů, přičemž dobrovolníky zvané Rough Riders vedl plukovník Theodore Roosewelt, pozdější prezident USA.

Místo k stání přišlo na dvě koruny, k sezení čtyři koruny, vyhrazené místo za pět korun. Šestimístná lóže stála 48 korun a byla „v nezvyklé blízkosti děje". Uvážíme-li, že průměrný týdenní plat horníka byl v té době 20 až 22 korun, nebyla cena vstupného zrovna malá. Program zahájil sám plukovník William Cody alias Buffalo Bill na bílém koni, v uniformě vojenského stopaře a s širákem na hlavě. Bylo připomenuto, že právě on vybojoval mnoho vítězných bitev s indiány, načež zásoboval dělníky stavějící železnici bizoním masem, celkem skolil 500 bizonů.

Byla to impozantní podívaná, přičemž představení se zúčastnilo deset tisíc diváků. Střílelo se z pušek i revolverů, jezdilo na koních, svištěly tomahawky i lasa. Je zajímavé, že největší aplaus sklidila u Čechů kozácká jízda. Už nikdy se na našem území nepředstavil cirkus, který měl 500 koní a 650 účinkujících. Z Ostravy odjel cirkus plukovníka Codyho do Přerova, kde vystoupil 10. srpna, v Brně 11. srpna a v Jihlavě o tři dny později.