Přehrada Žermanice je pak zaplněna z necelých 40 procent a Těrlicko z 55 procent. Nejvíce je v přehradách, které plní vodní toky z Beskyd, zaplněna Morávka (ze 75 procent).

Přehrady, které jsou zásobovány vodou z Jeseníků, Slezská Harta a Kružberk, jsou na tom lépe. Zásobní objem Slezské Harty je zaplněn ze 78 procent a Kružberku z 81 procent. Uvedl to vedoucí vodohospodářského dispečinku Povodí Odry Vladimír Zdráhal.

Průtoky v řekách se na na většině stanic pohybují na úrovni 355 až 330denní vody (pozn. red.: Statistické číslo, které vypovídá, že takový průtok bývá v uvedeném případě 355 až 330 dnů v roce. Čím vyšší číslo je, tím méně vody v řece teče).

Pod nádržemi Šance, Morávka, a Žermanice jsou průtoky na úrovni 364denní vody, pod nádrží Olešná je průtok nižší než 364 denní voda.

„Ke zlepšení nebo alespoň ke stabilizaci nepříznivého hydrologického vývoje dochází zhruba od poloviny listopadu. A to jak na vodních tocích, tak i v nádržích. Například hladina vody v nádržích Šance a Morávka v posledním období trvale stoupá," doplnil šéf dispečinku Povodí Odry. V řece Ostravici v Ostravě poslední úterý roku 2015 protékalo 2,74 metrů krychlových za sekundu, což je 355denní voda.

Ani přes nízký stav vody v přehradách pod Beskydami podle Vladimíra Zdráhala Povodí Odry nepožadovalo o vydání jakýchkoliv omezení pro zásobování domácností pitnou vodou a ve výhledu několika měsíců žádná podobná opatření neplánuje. „Situaci řešíme ve spolupráci s odběrateli vody a vodoprávním úřadem (odborem životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje) jinými opatřeními. Například. využíváním převodů vody, snížením minimálních průtoků pod nádržemi v beskydské části povodí a dalšími opatřeními tak, aby odběry domácností nebyly omezeny," uvedl vedoucí vodohospodářského dispečinku Povodí Odry.