Vydry malé obývají v ostravské zoologické zahradě chovatelsko-expoziční zařízení Čitván, kde mají k dispozici prostorný výběh s přírodním jezírkem a vodopádem. Spolu s vydrami pobývají ve výběhu i binturongové, aktuálně jeden samec této největší cibetkovité šelmy. Vydřata přišla na svět 26. srpna 2022 a jedná se o první potomky nového páru vyder malých, který byl sestaven v dubnu 2021. Samice (*2020) pochází z francouzské Zoo Mulhouse a samec (*2017) z belgické Zoo Antverpy. Samice s mláďaty se první týdny po porodu zdržovala v porodní boudě v zázemí, takže návštěvníci neměli možnost je vidět. V tomto období už se ale občas mohou objevit i ve výběhu, když samice přenáší mláďata do venkovní skrýše.

Senior linku tentokrát využil 81letý muž.
Policisté vyjížděli k muži, který aktivoval senior linku, nemohl se zvednout

Chovatelé od začátku nechávají péči o mláďata výhradně na rodičích a nijak do odchovu nezasahují. Vydry svou rodičovskou premiéru zatím zvládají velmi dobře a o dvě mláďata příkladně pečují. V polovině října proběhla první veterinární kontrola vydří rodiny, během níž byl zkontrolován zdravotní stav mláďat, mláďata byla zvážena a odčervena. Pohlaví mláďat bude ještě 100% potvrzeno při další veterinární kontrole, ale pravděpodobně se jedná o dva samečky.

Mláďata vyder malých.Mláďata vyder malých.Zdroj: Petr Vrána

Rodiče se svými potomky komunikují zvláštními pískavými i jinými zvuky. Vydry malé jsou velice komunikativní zvířata – jejich zvukový repertoár je velice bohatý. Také dospělé vydry mezi sebou udržují neustále zvukový kontakt. Na rozdíl od našich vyder říčních, které jsou samotářské a samice se se samcem potkávají jen během poměrně krátkého období páření, žijí vydry malé v poměrně početných vícegeneračních rodinných skupinách tvořených rodičovským párem a různě starými mláďaty.

Noční Ostrava, 12. března 2021.
Ostrava: stálý úbytek lidí. Proč jich ve městě pro půl milionu žije 280 tisíc

Vydra malá (Aonyx cinerea ) je nejmenším druhem vydry. Obývá převážně porosty mangrovů a sladkovodní mokřiny v Bangladéši, jižní Indii, Číně, Nepálu, Taiwanu, Vietnamu, Malajsii, Velkých Sundech a na filipínském ostrově Palawan. Jako všechny vydry dobře plave a potápí se, ale tráví také mnoho času na březích vod. Má zakrnělé plovací blány a zkrácené drápy. Živí se vodními živočichy – kraby, žábami, rybami apod., ale také malými ptáky a savci. Je vedena v Červeném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) jako zranitelný druh (Vulnerable), její počty klesají v důsledku ztráty přirozeného prostředí přeměnou na čajovníkové, kávové a další plantáže a v důsledku úbytku potravních zdrojů.