„Pro běžné občany je období vánoc obdobím míru a klidu, kdy si většina lidí užívá sváteční pohody, pokud pomineme předvánoční shon, který je však v letošním roce poměrně redukován ve vztahu k pandemii Covid-19. Toto však zdaleka neplatí pro nás, pro hasiče – na Vánoce, ale zejména na období okolo Silvestra zaznamenáváme pravidelně nárůst mimořádných událostí, požárů v souvislosti se zábavnou pyrotechnikou, požáry v domácnostech, technických zásahů, apod. Takže obecně – vánoční období pro nás rozhodně klidnější není,“ říká ředitel HZS Moravskoslezského kraje, brig. gen. Vladimír Vlček.

Navíc letošní vánoce budou zcela odlišné od těch předchozích…
Nejen pro nás, hasiče, ale pro všechny občany. Pokud jde o HZS MSK, nároky jsou vyšší vzhledem k našemu zapojení do systému zdravotnických opatření proti pandemii Covid-19. Vytvořili jsme v rámci kraje tři mobilní odběrové týmy, zapojili jsme se i do nynějšího antigenního testování veřejnosti. Budeme tak v denním režimu vypomáhat v nemocnicích v Opavě a Havířově na odběrových místech, abychom ulehčili tamnímu personálu, který je už delší dobu pod velkou zátěží. Hasiči se na těchto místech určitě nudit nebudou, ale jejich absence ve službě se musí nahradit zase v rámci běžné směny takovým způsobem, aby byla zajištěna požární bezpečnost celého našeho území.

Dá se vůbec například na štědrovečerní službě pomýšlet na běžné tradice, jako je stromeček, kapr k večeři?
Některé tradiční zvyky respektujeme a ctíme, snažíme se je dodržovat i my. Naše činnost na Štědrý den je sice sváteční, ale samozřejmě musíme splnit všechny podmínky pro zabezpečení výjezdu. Celkem se o svátcích týká služba v kraji asi 300 lidí denně ve směně, na stanicích je stromeček i slavnostní večeře, kterou si připravují hasiči sami, a určitý duch vánoc, ale vždy záleží na konkrétních podmínkách. Snahou je také vyjít s vybráním dovolené vstříc těm, kdo mají malé děti. Ale není to dogma, je to individuální, a vždy s ohledem na momentální situaci. Dlouholetou tradicí se stalo i to, že dopoledne na Štědrý den objíždíme naše stanice, abychom našim příslušníkům i dalším složkám IZS poděkovali za práci. Účastní se i hejtman a primátor Ostravy, jde o určitý způsob neformálního ocenění, kterého si hasiči velmi váží. Pokud jde o Silvestra, tak půlnoční přípitek je samozřejmě nealko, ale obvykle na něj není čas. Hektická standardní činnost začíná kolem dvaadvacáté hodiny a vše se obvykle uklidní mezi šestou a sedmou ráno. Pamatuji i Silvestry, kdy všechny jednotky byly na výjezdech, včetně mnoha dobrovolných jednotek, a vracely se až ráno. Takže Silvestr zpravidla není nikdy klidný.

U hasičského sboru jste už více než 36 let, zažil jste toho hodně, ale letošní roku musel být i pro hasiče v kraji výjimečný…
Historicky člověku ulpí v povědomí události jako fatální povodeň v roce 1997, menší povodně v letech 2010, nebo 2012, nebo z dřívější doby třeba obrovský požár závodu Technoplyn a další. Ovšem letošní souběh událostí v kombinaci s Covid-19, jako požár v Bohumíně, kde zahynulo 11 lidí, či povodňové stavy v kraji, byl opravdu výjimečný.

Ptát se hasičů na obligátní otázku spojenou s koncem roku je trochu zvláštní. Ale přesto: Víte, nebo alespoň tušíte, co vás v příštím roce čeká?
Hmm, kdo z nás to dokáže dnes říci? Z křišťálové koule věštit neumím, to snad vláda. Některé kroky na nejvyšší úrovni bohužel vedou k tomu, že místo uklidnění se pandemická situace zhoršuje, což klade mnohem vyšší nároky i na nás, na hasiče. Obecně, z pohledu dalšího vývoje pandemie, dopadu finančních škrtů a dalších restrikcí, spíše očekáváme, jak se to projeví i na našem sboru. Určitě nás čeká velmi komplikované období. Na druhou stranu ale už víme, že od 1. ledna otevřeme oficiálně novou hasičskou stanici v Kopřivnici, byť v provizorních podmínkách. Bude zde sloužit 34 hasičů, finálním cílem je však vybudovat Integrované výjezdové centrum, kde budeme působit společně se Zdravotnickou záchrannou službou MSK, a které doufám by se v závěru roku 2021 mělo začít stavět. Nové je i posílení početních stavů hasičů na stanici v Bílovci, která je vytížená nejen ve vztahu k D1, ale i k celkové výjezdové činnosti. Připravujeme se i na modernizaci techniky a vybavení, výstavbu některých nových objektů, rádi bychom stejně jako v minulosti dosáhli na peníze z evropských fondů a využili nové programové období EU. Ale ve světle stávající situace je nade vším velký otazník. Což už se projevilo teď v závěru roku, kdy nám ministryně financí nepodepsala dlouho očekávané rozšíření garáží v Opavě, takže uvidíme….

Když si budeme přát letos k Novému roku, není pochyb o tom, co bude na prvním místě…
Jednoznačně zdraví, protože všichni máme spoustu příbuzných, přátel, známých, kteří byli postiženi onemocněním Covid-19 menší či větší mírou, a někteří mají vážné následky. Ochrana zdraví dostala letos úplně jiný punc důležitosti než v minulosti, nesmíme myslet sobecky jen na sebe, ale i na komunitu lidí ve které působíme, s nimiž se stýkáme, které potkáváme. To je určitě přání největší. A ze širšího pohledu bych nám všem přál, aby současná vládní opatření byla systémová, jasná, abychom všichni věděli, nač se připravit, co dělat, co můžeme očekávat. Bohužel jsme ve víru politické turbulence, lidé jsou unaveni, mnohým chybí sociální kontakty, systém se přizpůsobuje náladám, místo toho, aby se jasně, důrazně a transparentně stanovila a dodržovala opatření, jež se naopak stále mění. Tato opatření jsou pak úspěšná jen napůl, což odpovídá tomu, jak jsou vydávána, dodržována a respektována. Určitě do budoucna může být vakcinace jedna z cest, jak se dostat z tohoto nebezpečného kolotoče, domnívám se, že musíme být nejen v tomto směru optimisty. Takže nám všem přeji klidný a pohodový závěr roku a ještě jednou hodně zdraví.