V posledních letech, nepočítáme-li covidový ročník, bylo prosincové resumé vesměs stejné – vánoční trhy v Ostravě mají vzestupnou tendenci. Město se však vánoční veselí v centru rozhodlo posunout na další úroveň a udělat z něj celokrajský magnet!

Počínaje následujícím ročníkem proto organizaci vánočních trhů převezme po vzájemné dohodě s centrálním obvodem a dalšími institucemi do výhradní péče Černá louka. „V zájmu větší flexibility,“ píše se v oficiální důvodové zprávě.

„Vánoce mají celoměstský dopad a měly by ho mít i celoregionální. Naším dlouhodobým cílem je zvyšovat jejich kvalitu,“ popisuje změny investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. Jaké tedy budou Ostravské Vánoce 2021 (a další ročníky)?

V centru vznikne v podstatě vánoční osa začínající na Prokešově náměstí a pokračující přes Kuří rynek, Masarykovo náměstí, Zámeckou ulici a náměstí Dr. E. Beneše nově s vánočním kluzištěm až (zapojí-li se) na Karolinu! Každé z míst má mít přesnou funkci, zapojit se mají také ostravské i mimoostravské kulturní subjekty. Nový rozpočet vánočních trhů napříč centrem města bude 13,7 milionu korun. Dosud byly výdaje kolem 8,2 milionu, avšak to pouze za trhy v centru města (bez Prokešova náměstí a dalších vyzdobených lokalit).

Superúplněk nad Ostravou 26. května 2021.
Vzbudil vás? Takto parádní byl květinový superúplněk nad Ostravou, podívejte

Chystají se překvapení

„V souvislosti s vánočními trhy chystáme několik skutečně velkých překvapení. Odhalíme je po ověření a zajištění, abychom něco neslibovali naprázdno, ale jedno je jisté: koncept Vánoc se ve zmíněných lokalitách razantně změní!“ slibuje primátor Tomáš Macura.

Ve shodě je v této věci i s dalšími politickými subjekty – vyjímaje Jednotné, kteří hovoří v době rostoucího dluhu o zhmotnění populismu. „Záměr velmi vítám,“ říká například opoziční zastupitel Lukáš Semerák. A ráda je i centrální radnice. „Nejsme naštvaní, ba naopak! Pokud chceme dostávat trhy výš a výš, je třeba zapojit více subjektů a pak je to skutečně celoměstská akce,“ říká místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu David Witosz, podle něhož by bylo zavádějící tvrdit, že dosud vánoční trhy organizovala centrální radnice.

Kostel svaté Barbory v Karviné.
Podívejte, muž vidí a fotí duchy ve starém kostele v Karviné. Volali mne, říká

Až do ledna

„Spolupracovala na tom spousta subjektů – kulturu zajišťovalo Centrum kultury a vzdělávání, Sareza kluziště a tak dále. Navíc i v novém modelu značně figurujeme,“ míní Witosz. Moravská Ostrava a Přívoz bude prostřednictvím technických služeb nadále zajišťovat vánoční výzdobu a zajistí přípravu stánků a úklid, příjem z nich však už poputuje Černé louce. A stěžejní informace na závěr – prodlouží se termín konání vánočních trhů – od 28. listopadu potrvají poprvé až do 1. ledna, někteří stánkaři a atraktivity však setrvají až do Tří králů!

K TÉMATU

Jaký bude nový model Ostravských Vánoc 2021

I. zóna
Masarykovo náměstí – hlavní dějiště, hlavní stage, prodejní stánky, ruské kolo

II. zóna
Jiráskovo náměstí – zóna pro rodiny s dětmi v pohádkovém duchu, dílničky, dětské gastro
Zámecká ulice – stánky místních restaurací s vánoční gastro nabídkou, prostor pro buskery, vánoční výzdoba
OC Forum Nová Karolina – předprostor bude v režii obchodního centra, které se má rovněž zapojit
Prokešovo náměstí – bez trhů a programu, zůstává dominantní vánoční osvětlení, přibude výstava uměleckých děl

III. Zóna
Náměstí Dr. E. Beneše – vánoční kluziště doplněné nově o ledové dráhy (chodníčky), vedlejší stage, vánoční výzdoba