„Pod kontrolou ultrazvukem se do placenty zavede úzká jehla a podtlakem se nasají takzvané choriové klky, které potom odesíláme do naší laboratoře Oddělení lékařské genetiky,“ přiblížil odběr MUDr. David Matura, z Gynekologicko-porodnické kliniky FNO, který je vedoucím Centra prenatální diagnostiky.

K největším přednostem této metody bezesporu patří to, že se dá provést již v 11. – 12. týdnu těhotenství, tedy o 5 týdnů dříve, než vyšetření z plodové vody. „Toto vyšetření se doporučuje ženám, u kterých je pozitivní prvotrimestrální screening - tedy vysoké riziko vrozené vývojové vady plodu,“ doplnil vedoucí lékař porodních sálů Gynekologicko-porodnické kliniky MUDr. Richard Špaček.

Podle primářky Oddělení lékařské genetiky MUDr. Andrey Gřegořové odebraný vzorek zpracují okamžitě po odebrání ve speciální komoře, aby neztratil na kvalitě. „První výsledky, které odhalí Downův syndrom, máme už do 24 – 48 hodin. Kompletní vyšetření všech chromozomů předáváme těhotné ženě do tří týdnů,“ dodala MUDr. Gřegořová.

V týmu Centra prenatální diagnostiky, které vede MUDr. Matura, jsou kromě gynekologů a genetiků také dětští kardiologové, kteří se zaměřují na vrozené vady srdce. Genetické konzultace, odběr i laboratorní analýzu hradí zdravotní pojišťovny.

close Nejvíce vzorků placenty, na základě kterých v laboratořích Oddělení lékařské genetiky FNO dokáží přesně odhalit Downův syndrom, odebírají v Moravskoslezském kraji zkušení lékaři z Gynekologicko – porodnické kliniky. info Zdroj: FNO zoom_in