Program byl složený z odborných přednášek, osobních zkušeností lékařů, ale také z praktických nácviků situací, do kterých se lékaři dostávají.

„Vhodná komunikace lékaře může předejít nedorozuměním, zabránit konfliktním situacím, a v neposlední řadě zvýšit šanci na úspěšnou transplantaci orgánů od zemřelého pacienta,“ vysvětlila význam workshopu Jarmila Kušnírová z KARIM, zkušená lékařka v oblasti paliativní medicíny.

Video z průběhu kurzu:

| Video: Youtube

Její kolegyně Barbora Nedělová v průběhu workshopu kolegům připomněla, že se lékař musí vždy snažit být s příbuznými naladěn na jedné vlně. „Vždycky dbáme na to, abychom s tou rodinou souzněli. A zároveň je taky důležité myslet i na to, aby byli ochráněni zdravotníci. Aby nebyli traumatizováni oni sami tou už tak nelehkou situací.“

Koordinátor Transplantačního centra FN Ostrava Tomáš Glac, který je zároveň staniční sestrou na Oddělení resuscitace a intenzivní péče KARIM a v oblasti intenzivní medicíny pracuje dvacet let, potvrdil, že oznámení rodině pacienta o smrti a následném zařazení do dárcovské části transplantačního programu je lékaři označováno jako velmi stresová a nekomfortní situace v jejich praxi. „Proto se Transplantační centrum FN Ostrava rozhodlo pro lékaře z tzv. dárcovských nemocnic tento kurz uspořádat“.

Díky dobré zpětné vazbě a velmi kladnému hodnocení účastníků, bude Transplantační centrum FN Ostrava v těchto kurzech pokračovat. Zájem o ně je ze strany dárcovských pracovišť velký.