Dětský ambulantní trakt má nyní ve čtyřpatrové budově s vnitřním proskleným atriem samostatný vstup, počet lůžek pro dospělé pacienty se oproti současným 24 téměř ztrojnásobil.

FN Ostrava poskytne denní formu komplexní ambulantní péče mladším dětským psychiatrickým pacientům zatím jako jediná v České republice. „Dvanácti dětem najednou ve věku 6-12 let se bude moci věnovat multidisciplinární tým nejen psychiatrů a psychologů, ale také speciálních pedagogů a sociálních pracovníků. Děti budou mít k dispozici zázemí, které nám umožní poskytovat jim intenzivní skupinovou i individuální terapii,“ přiblížil novou formu léčby dětí Petr Šilhán, primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava a dodal, že se podařilo zajistit i dostatek odborného personálu.

Na opěrné zdi nad stadionem Bazaly v Ostravě vzniklo velkoplošné umělecké dílo, 29. srpna 2022.
Hotovo! Jak se vám líbí dokončené dílo nad ostravskými Bazaly?

„FN Ostrava ukazuje, že evropské finance, které projekt z velké části financují, umí využít smysluplně a efektivně, což jejímu vedení slouží ke cti,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který se slavnostního otevření osobně zúčastnil.

Podle slov ředitele FN Ostrava Jiřího Havrlanta se díky novému pavilonu péče o psychiatrické pacienty z moravskoslezského regionu významně rozšíří. „Zatímco doteď museli být pacienti se všemi diagnózami léčeni na jednom oddělení, nyní budou moci být rozděleni do tří lůžkových stanic podle aktuálního zdravotního stavu a svých potřeb. A za obrovský přínos považuji vybudování prostor pro fyzio, ergo i arteterapii,“ řekl Havrlant. Součástí budovy budou totiž plně vybavené dílny pro práci s kovem, dřevem, zahradnickým materiálem, také keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem anebo malá fotolaboratoř.

Mistrovství jízdních policií v Ostravě.
Koně v akci a dárek k jubileu: přebornický titul jízdních policií pro Ostravu

O pacienty bude v novém pavilonu pečovat 80 odborníků. Kromě lékařů, psychologů, sester a sanitářů rovněž sociální pracovníci, speciální pedagogové, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, arteterapeuti či nutriční terapeuti. Oddělení se rovněž stane významným výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Ostravské univerzity.